Debat og politik

Borgmesterens næse får Pinocchios næse til at se lille ud

Debatindlæg af: Erik Bo Andersen, Østbroen
Byrådsmedlem, Randers Byråd

I en pressemeddelelse med overskriften Klimabroen på Danmarkskortet, udtaler Borgmesteren sig om Klimabroen citat ”Samtidig er projektet det infrastrukturprojekt i Danmark, der giver mest for pengene i forhold til at afhjælpe trafikken” Citat slut.

En udtalelse som på alle måder får Pinocchios største næse til at blegne og være ubetydelig lille. Hvor mange gange har vi efterhånden efterlyst en samlet plan for Klimabroen, både økonomisk såvel som trafikafviklingsmæssigt. Ikke på et eneste tidspunkt har man fremlagt en samlet økonomi eller en samlet trafikafviklingsplan.

Derimod har man snydt med beregninger, og lagt forudsætninger ind om at trafikken afvikles gennem Fjordgade, H. Stillingsvej, Stadfeldtsvej og P. Knudsensvej, for at få så lidt tid og km på den samfundsøkonomiske analyse, således at man kan fortælle disse absurde fortællinger om at klimabroen er Danmarks bedste infrastruktur projekt.

Realiteten er, at trafikken skal afledes ud i gennem det centrale Dronningborg på lokale boligveje der slet ikke er gearet til de dobbelte trafikmængder, og måske, måske ikke, kobles på en forlængelse af Ringboulevarden, altså uanset hvad, en meget længere køretur med betragteligt km antal og øget tidsforbrug der vil slå bunden ud af Klimabroens samfundsøkonomiske analyse.

Dertil kommer så betydelige merudgifter på økonomien, som ligeledes vil slå hul i Klimabroens samfundsanalyse i negativ retning.

Økonomisk mangler 78,5 mio. kr. som IKKE indgår i Klimabro regnskabet, fordi de var parkeret i Vandmiljø Randers som et såkaldt medfinansierings bidrag til betaling af dæmningen over det nordlige havnebassin, hvilket er bekræftet, at det ikke kan lade sig gøre. Merudgifter på Ny Havnevej/Klimabrovej på 20 mio. kr. +

Udvidelse af Clausholmvej på 12 mio. kr. + ekspropriationer af jord/bygninger + 3,5 mio. kr. i eksterne rådgiverhonorar + vejudvidelser i Dronningborg + Støjsikring af Klimabroen plus plus, plus, dvs. vi er allerede langt over 666 mio. kr. og der er ikke engang taget 15 mio. kr. til trafikombygninger andre steder som konsekvens af Klimabroen, samt hvis Ringboulevardens forlængelse er en forudsætning for klimabroen + minimum 60 mio. kr. eller ombygning af affaldsterminalen på 80 mio. kr. Nedeskalering af Havnegade til 2 spor 16 mio. kr. jo jo det vil jo ingen ende tage når man mangler en samlet plan.

Nu er det jo ikke første gang at Borgmesteren forsøger sig med at overtale en Minister, og sidste gang var det en Socialdemokratisk Minister, og her lød det tillige fra Borgmesteren, at Klimabroen havde landsdækkende betydning.

Måske skulle Borgmesteren se på Kommunens eget notat fra 23.08.2018, så han kan se at Staten ingen interesse har i en lokal bro.

Så Borgmester, hvornår kommer der en samlet økonomi og en samlet trafikafviklingsplan og dermed en ny
og korrekt samfundsøkonomisk analyse?

Og hvornår begynder Randers at spille sine kort rigtigt overfor landspolitikere med en Østbro?

Kommentarer