Assentoft

Borgerne vil bevare den lokale butik

Megafon har spurgt et repræsentativt udsnit af vælgerne, hvad der er vigtigt for dem ved valg af bopæl. Godt otte ud af 10 svarer, at det er vigtigt eller i meget høj grad vigtigt, at der er dagligvarebutikker.

LANDDISTRIKT – For borgernes valg af bopæl er det helt og aldeles afgørende, at der er en lokal dagligvarebutik. Også kort afstand til natur og læge har stor betydning, viser en meningsmåling foretaget af Megafon for De Samvirkende Købmænd (DSK).

Undersøgelsen er gennemført i perioden fra torsdag 21. april til mandag 25. april – i dagene op til økonomi- og vækstminister Troels Lund Poulsens forhandlinger om en revision af planlovens detailhandelsbestemmelser; det vil sige de regler, som forhindrer nybyggeri af hypermarkeder og mega-discountbutikker.

Ifølge DSK, Coop og Landdistrikternes Fællesråd vil en planlovsliberalisering medføre butiksdød i landdistrikterne, men ministeren hævder, at en liberalisering vil skabe mere konkurrence og dermed lavere priser.

Detailhandelsekspert Mogens Bjerre fra CBS udtalte i nyhedsmagasinet 21 Søndag, at en liberalisering vil medføre færre butikker i de små byer med affolkning og lavere huspriser til følge.

Storcentret affolker landsbyer

Megafon har spurgt et repræsentativt udsnit af vælgerne, hvad der er vigtigt for dem ved valg af bopæl. Og her er holdningen meget klar: 83 procent svarer, at det i meget høj grad eller i høj grad er vigtigt, at der er dagligvarebutikker. Kun 27 procent lægger vægt på, at der også er butikker, som sælger tøj, sko og isenkram. Til sammenligning pegede 60 procent på kort afstand til læge og natur og kun 32 procent på skole, kulturtilbud og børneinstitutioner.

– Megafonmålingen er et vink med en vognstang til Christiansborg om, at det vil være i direkte modstrid med borgernes behov, hvis man lemper planloven på en måde, som indebærer butiksdød i de små byer og på landet, siger John Wagner, administrerende direktør i DSK.

– Flere hypermarkeder og storcentre og mega-discountbutikker ved indfaldsvejene til de større byer tømmer de mindre byer og landdistrikterne for de dagligvarebutikker, som er omdrejningspunkt for de små samfunds aktiviteter. Konsekvensen bliver affolkning og usælgelige huse, hvad der ikke skaber vækst i hele Danmark. Tværtimod vil det uddybe grøften mellem land og storby, uddyber han.

Kilde: DSK

Arkivfoto: Lokalbrugsen i Gassum

Kommentarer