Hald

Borgere krævede konkrete svar på velbesøgt vælgermøde i Hald

Se billedserie

Offentlig transport i landsbyerne og cykelstier var det store debatemne, da Lokalrådet i Hald i aftes havde inviteret til valgmøde.

En lærerstuderende bemærkede, at stort set alle partier var enige i at den offentlige transport skulle udbygges.

– Men det er ligesom om, at vi har hørt det før, og jeg kan ikke se det ske. Hvad vil I konkret gøre, lød det meget konkrete spørgsmål fra kvinden, som bor i Hald, men læser til lærer i Aarhus.

Charlotte Broman Mølbæk fra SF oplyste, at partiet i deres kommunale har sat nogle standarder for hvordan SF ønsker den offentlige transport skal være, og det betyder også flere afgange bl.a. til Hald.

Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten sagde at der kun er blevet skåret ned på den offentlige transport mens han har siddet i byrådet.

– Derfor har Velfærdslisten afsat 5 mio. kroner i budgettet til flere busafgange og for at styrke den kollektive trafik. I det budget som blev vedtaget af Venstre og Dansk Folkeparti var der en rammenedskæring til busserne.

For Beboerlistens Kim Kristensen er den kollektive trafik et spørgsmål om prioritering. Når der diskuteres offentlig transport lyder spørgsmålet altid hvor pengene skal komme fra.

– Det er en myte, at privatbilisme er gratis, mens kollektiv trafik koster mange penge. Sidste gang vi byggede mange kommunale parkeringspladser på Thors Bakke kostede det 50 mio. kroner. For de penge kunne der køre mange busser for, lød det fra Kim Kristensen, som karakteriserede den kollektive trafik som nøglen til landsbyernes overlevelse.

Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten erkendte, at der kan køre tomme busser fra Randers til Hald. Derfor vil partiet leget med ideen om delebiler og teletaxa. Hun opfordrede tilhører til at komme med deres input til byrådet.

Tommy Larsen fra Dansk Folkeparti syntes der skulle nedsættes et udvalg som kan arbejde på at finde andre løsninger end store tomme busser. Ved at nytænke kan der måske findes en mere fleksibel ordning, sagde han.

Anders Burlund fra Liberal Alliance afviste ideen om teletaxa. Han mener ikke, at det er en kommunal kerneopgave at køre taxa eller købe delebiler. Han viste til Voldum i Favrskov Kommune, hvor borgerne er gået sammen om en deleordning.

– De lavede en intern kommunikation hvor det f.eks. blev meddelt, at en person kører til Aarhus om to timer, og tilbød at tage andre med, hvis nogen skulle den vej. Så foreningerne og de frivillige kan godt, bemærkede Anders Burlund.

Poul Rubach fra Radikale Venstre oplyste, at de har afsat 2,5 mio. ekstra til busser, og har tanker om, at personer op til 21 år kan køre gratis med busser, eller til en fordelagtig pris. Derved vil problemet med de tomme busser være løst anførte den radikale byrådskandidat.

Socialdemokratiets Leif Gade erkendte, at det er et stort problem med manglende busser. Han fremhævede især det vanskelige i et aktivt fritidsliv for de unge. Går de til aktiviteter i Randers, kan det være svært eller direkte umuligt at komme hjem igen med de offentlige transportmidler.

– Det skal der findes en løsning på, hvis vi ønsker at beholde de unge mennesker ude på landet understregede han.

Helle Skøtt fra Venstre efterlyste en analyse af hvordan busdriften fungerer. Hun er overbevist om, at det kan gøres smartere, og afviste ikke ideen om delebiler eller omlægning af ruter.

Hun vedgår, at der ikke er afsat yderligere midler i budgettet til offentlig trafik, med henvisning til at der ikke kan fjernes penge fra de andre områder.

– Men der kan gøres noget, og der skal gøres noget, pointerede Helle Skøtt.

En tilhører gjorde politikerne opmærksom på, at de godt kan glemme alt om billigere buskort til borgerne i f.eks. Enslev.

– Borgerne i Hald, Blenstrup og Blenstrup er da total ligeglade med billigere buskort. Der kommer jo ingen busser, konstaterede han, og høstede klapsalver.

Helle Skøtt (V) gjorde opmærksom på, at der nu endelig skal gang i den planlagte cykelsti fra Hald til Randers. Det vil Venstre arbejde stærkt på.

Den melding glædede Anna Marie Maagaard fra Hald:

– Det er glædeligt, at nogen overhovedet nævner cykelstien. Allerede i 1952 blev der udlagt jord til cykelstien. Nu bliver der kun snakket om det hvert fjerde år, når der er byrådsvalg. Så nu er vi lykkelige over, at Venstre vil gøre noget ved det, sagde Anna Marie Maagaard, og lovede, at de partier som endelig får cykelstien gennemført vil få en masse stemmer fra Hald.

For Alternativets Frederik Glerup er det væsentligt med andre muligheder end bilisme. Herunder cykling, og derfor lægger partiet vægt på at få oprettet cykelstier.

En lokal borger gjorde opmærksom på, at det er en statsvej, og derfor bør politikerne tage fat i staten for at få anlagt cykelstien.

Frederik Glerup vil nu tage kontakt til partiets folketingsgruppe for at lægge pres på at få anlagt cykelstien, som har været på tegnebrættet siden 1952.

Jesper Bræmer fra Fusion Randers advarede imod at love cykelstier i hele Randers Kommune. Men han synes, at der er god mening i at etablere den planlagte cykelsti, fordi den er bindeleddet fra Hald til Randers. Han gjorde opmærksom på, at det koster omkring 1 mio. kroner pr. kilometer at anlægge en cykelsti.

Jesper Bræmer er suppleant til Folketinget for transportminister Ole Birk Olesen (LA), og selvom han er udtrådt af partiet, vil han gerne tage transportministeren i hånden, og vise ham Hald, og forklare ham vigtigheden af cykelstien.

Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten tror ikke på, at staten vil betale for cykelstien, og derfor bør kommunen betale, og vil i det ny byråd arbejde for, at der endelig kommer til at ske noget.

Anders Burlund (LA) får den 16. november besøg af transportministeren, og han lovede, at han vil tage problematikken op med ham.

Randers Netavis lavede en hurtig rundspørge til politikerne i panelet, om hvem der vil stemme for en cykelsti fra Hald til Randers.

Leif Gade (S) ville ikke love noget, med hensyn til, at der kan være steder i kommunen, som trænger mere. Anders Burlund (LA) synes ikke, at det er en kommunal opgave. Sergej Pedersen (Konservative) vil afvente med at tage stilling, indtil han har set økonomien i projektet. Endelig vil Dansk Folkeparti heller ikke love noget. Nicolai Estrup oplyste, at partiet måske vil stemme for, hvis der er økonomi til det. I øvrigt vil partiet tage fat i partiets trafikpolitiske ordfører Kim Christiansen for at få undersøgt, om staten vil realisere cykelstien.

De partier og lister som er klar til at gennemføre cykelstien i det nye byråd er: Radikale Venstre, Sociallisten, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Fusion Randers, Beboerlisten, Enhedslisten, Alternativet, Velfærdslisten, Nationalpartiet og Venstre.

Mange andre emner blev diskuteret, bl.a. Hal4. Men mødeleder Charlotte Carlsen henviste til, at der skulle lægges vægt på de lokale problemer.

Kommentarer