112 og retsvæsen

Bjarne Overmark risikerer fængselsstraf og ekskludering af Randers Byråd efter tiltale fra Østjyllands Politi

Med knap tre måneder til Kommunalvalget den 16. november står Bjarne Overmark nu tiltalt i sag om overtrædelse af sin tavshedspligt. Foto: Randers.dk

Advokat og byrådsmedlem i Randers for Beboerlisten, Bjarne Overmark er blevet tiltalt for at overtræde sin tavshedspligt. Det fremgår af et anklageskrift, som mediet Kommunen.dk har fået aktindsigt i. Bjarne Overmark er sigtet både i sin egenskab af at være advokat og som byrådsmedlem.

Det er Østjyllands Politi, som nu har rejst tiltale mod byrådsmedlem Bjarne Overmark for at overtræde sin tavshedspligt. Straffen kan være enten bøde eller fængsel, og idømmes han fængselsstraf, må han forlade byrådet.

Sagens kerne handler om, hvorvidt Bjarne Overmark ulovligt har videregivet navnet på en familie, hvis barn var centrum i en sag om mulige sexuelle overgreb i daginstitutionen Stjernehuset i Randers. I anklageskriftet står der blandt andet, at Bjarne Overmark “offentliggjorde og videregav navnet på en tidligere sigtet og mellemnavnet på en forurettet i en sag om overtrædelse af straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser”.

Flere medier modtog mail fra Bjarne Overmark

Offentliggørelsen består i, at Bjarne Overmark sendte en e-mail fra sin byråds-mail til byrådet og direktionen i Randers Kommune samt til sin private e-mail. Herfra videresendte han e-mailen til en række andre modtagere, herunder pressen. Da han sendte den videre fra sin private arbejds-mail, havde Bjarne Overmark tilføjet: ”til orientering og brug for offentliggørelse”.

Østjyllands Politi gik ind i sagen efter en anmeldelse og afhørte blandt andre kommunaldirektøren. Senere fik politiet med en retskendelse adgang til alle Bjarne Overmarks e-mails samt oversigt over modtagerne, både fra hans byråds-mail og den private e-mail.

Bjarne Overmark er tiltalt efter straffelovens paragraf 152, som lyder, “at den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil seks måneder” – og efter straffelovens paragraf 155, som lyder, “at misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil fire måneder”.

Ubelejligt tidspunkt tre måneder før KV21

Med knap tre måneder til Kommunalvalget den 16. november må tidspunktet for tiltalen være særdeles ubelejligt for både Bjarne Overmark og Beboerlisten. Ifølge Randers Amtsavis, der har været i kontakt med Bjarne Overmark lyder det, at selv om advokaten og byrådspolitikeren gennem 28 år sædvanligvis ikke har problemer med at kommentere på sager, han er en del af, så er tingene tilsyneladende anderledes denne gang.

– Lige den sag har jeg ingen kommentarer til før retssagen, skriver han ifølge Randers Amtsavis i en sms.

Såfremt sagen ender med en fængselstraf, betinget eller ubetinget, vil Bjarne Overmark miste sin valgbarhed og ryge direkte ud af byrådet. Ender det med bødestraf, kan han fortsætte i politik.

Kommentarer