Randers By

Besøg Danmarks første demensvenlige storcenter i Randers

Foto: Randers Kommune

I samarbejde med Randers Kommunes demensteam er medarbejderne i Randers Storcenters 68 butikker nu uddannet i, hvordan man kan hjælpe og støtte et menneske med demens. Dermed er Randers Storcenter Danmarks første demensvenlige storcenter. Formålet er at skabe trygge rammer i lokalsamfundet for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Fredag d. 10. juni modtager storcenterets butikker et diplom for medarbejderens indsats.

Det nationale demenssymbol pryder nu svingdørene til Randers Storcenter, og opslagstavlerne i personalerummene er udsmykket med gode råd til at møde mennesker med demens.

“Det er et stærkt og vigtigt initiativ. Viden om demens fylder heldigvis mere og mere i det offentlige rum og det er vigtigt, fordi det giver både vores demente medborgere og pårørende større tryghed i mange dagligdags situationer. Stort tillykke til Storcentret og medarbejderne i butikkerne,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

“Vi ønsker, at Randers Storcenter er med til at skabe trygge rammer for mennesker, som er ramt af en demenssygdom. Det er vigtigt, at både de og deres pårørende kan besøge vores center med den viden, at personalet er i stand til imødekomme og takle eventuelle udfordringerne”, siger Jacob Hald Christensen, manager for Randers Storcenter.

Samarbejdet mellem Randers Storcenter og kommunens demensteam har stået på siden efteråret 2021, og fredag d. 10. juni 2022 modtager alle centerets butikker et diplom for at have gennemført undervisning i, hvordan man bedst kan hjælpe og støtte et menneske med demens. 

Tryghed i lokalsamfundet

Der er stort nationalt fokus på at skabe tryghed for mennesker med demens i lokalsamfundet, for det er både vigtigt og givende for et menneske med en demenssygdom at fastholde så mange af deres daglige rutiner som muligt.

“Vi samarbejder med erhvervslivet, foreninger og institutioner om at udbrede viden om sygdommen og symptomerne, så både mennesket med demens og deres pårørende kan føle sig trygge ved, at de bliver mødt med forståelse og tålmodighed udenfor hjemmet. Aktuelt har vi stort fokus på butikslivet – både i Randers centrum og oplandet – og vi sætter stor pris på vores samarbejde med Randers Storcenter. De har lavet et forbilledligt arbejde ved at sikre, at medarbejdere fra alle butikker er blevet undervist”, siger Jette Baagøe, demenskonsulent i Randers Kommune.

Dorthe Hove-Nielsen er butiksbestyrer i Paw Sko og medlem af bestyrelsen i Randers Storcenter. Hun har taget stor del i arbejdet med at skabe et demensvenligt storcenter, og hun fortæller, at medarbejderne i butikkerne er glade for initiativet:

“Det betyder meget for os, at vi kan give alle vores kunder en god oplevelse ved at komme i butikkerne i Randers Storcenter. Vi gør i forvejen meget ud af at møde både børn, unge, vokse og ældre i øjenhøjde, og nu har vi alle fået de rigtige redskaber til at kunne genkende og støtte et menneske med symptomer på demens”, siger Dorthe Hove-Nielsen.

Kommentarer