Stevnstrup

Beboere på Fladbrovej efterladt i vakuum – uklart om vejen skal udvides

Anders Henrik Jensen, byrådsmedlem og kandidat for Venstre, arbejder fortsat på en løsning med E45-tilkørsel fra Fladbrovej i sydgående retning mod Aarhus.

Skal Fladbrovej ved Viborgvej i Randers udvides med en ekstra vejbane? Ja, siger både Randers Kommune og Vejdirektoratet, men en ihærdig Venstre-politiker fra Stevnstrup har en anden, og ifølge ham selv, en bedre løsning. Bedre for trafikanterne og i særdeleshed for matrikelejerne langs vejen.

Hvis man er en af dem, der til ofte kører i bil på Fladbrovej, ved man, at trafikken især om morgenen er tæt og langsommelig. Det ved man også i Randers Byråd, som tilbage i 2018 bad forvaltningen om at optegne linier for, hvordan den trafikale belastning kan løses. Det skal ske ved at udvide med en ekstra vejbane, med det til følge, at mange beboere skal afgive en del af deres grund. 

Byrådet har dog ikke truffet en endelig beslutning om en udvidelse af Fladbrovej, og vejen er på nuværende tidspunkt heller ikke medtaget på kommunens oversigt over prioriterede vejprojekter. Det betyder, at ingen aner hvornår, eller om en udvidelse overhovedet bliver en realitet.

En udvidelse af vejen vil også give udfordringer for Hornbæk Bageri, der ønsker at ombygge og udvide sin forretning på Fladbrovej. Vejudvidelsen vil nemlig betyde, at de nuværende parkeringslommer ved butikken skal nedlægges, hvilket vil medføre færre kunder, der kan standse foran butikken.

Hele sagen om en bekostelig udvidelse af Fladbrovej, kan ifølge Anders Henrik Jensen helt undgås, hvis man tænker lidt ud af boksen. Han – og Venstre – har foreslået, at der i stedet tilføjes en ekstra tilkørsel til E45 syd for den trafikerede del af Fladbrovej. Dette er tidligere beskrevet i denne artikel her i avisen.

Anders Henrik Jensen ser gerne, at det nye byråd vil tage sagen op igen, men erkender dog, at en tilbagemelding fra Vejdirektoratet, som kom i sidste uge den 9. november, ikke er opløftende. 

Fra Vejdirektoratet lyder det blandt andet:

Med udgangspunkt i den korte afstand til tilslutningsanlæg, Randers C, Gudenå-broerne og rastepladserne vurderer Vejdirektoratet, at det ikke er hensigtsmæssigt at etablere et ekstra tilslutningsanlæg ved Fladbrovej. Trafiksikkerhed og fremkommeligheden på E45 vil blive påvirket af den korte afstand mellem til- og frakørselsramper, og der vil kunne opstå uro i trafikken under vognbaneskift og ind- og udfletninger på grund af de korte afstande mellem anlæggene.

– Jeg mener ikke sagen er tabt. Jeg vil i den nye byrådssamling foreslå, at vi får lavet en beregning på, hvad en udvidelse af Fladbrovej vil koste og samtidig bede trafikministeriet beregne, hvad investeringen i en ny tilkørselsrampe vil andrage. Så har begge parter et kvalificeret beslutningsgrundlag. Forslaget forudsætter selvfølgelig, at jeg bliver genvalgt på tirsdag, siger Anders Henrik Jensen, med et glimt i øjet..  

Baggrund: 

Fladbrovej er en overordnet indfaldsvej til Randers fra den sydvestlige del af kommunen, og er den primære adgang til E45 fra de store boligområder i Over Hornbæk og Stevnstrup. Der er registreret en årsdøgntrafik på 8.500 biler/døgn på vejen.

Der er igangværende udstykninger i Over Hornbæk, i Stevnstrup og i Langå, hvilket må forventes at øge trafikbelastningen på Fladbrovej frem til krydset ved Viborgvej. Der kan i dag konstateres jævnlige kødannelser i myldretiden om morgenen på Fladbrovej på strækningen syd for krydset ved Gl. Viborgvej frem til Viborgvej. Kødannelserne resulterer i, at der sker opstuvninger i krydset Gl. Viborgvej/Fladbrovej.

Se de foreslåede byggelinjer her:

Kommentarer