Coronanyt

Arkæologer holder gang i anlægsarbejdet

Museumsinspektør og arkæolog hos Museum Østjylland, Liv Stidsing Reher-Langberg har blandt andet fundet spor af en jordfæstegrav fra ældre romersk jernalder på strækningen som snart er en 16 km lang kabelføring.

En 16 km lang kabelnedlæggelse mellem Kærbybro og Udbyneder kan rulle ud som planlagt trods corona-krisen.

For arkæologerne i det kommunale nødberedskab kombineres hjemmearbejdet ved pc’en med feltarbejde i frisk luft. Energiselskabet N1 er nemlig ved at rulle kabler gennem Mariager Fjord og Randers kommuner for at energi fra en række nye vindmøller ved Udbyneder kan komme ud i el-nettet. Inden kablerne bliver lagt i jorden undersøger arkæologerne den to meter brede grøft for fortidsminder.

– Vores forundersøgelse foretages fra Kastbjerg Å i vest til Bjerre i øst. Formålet er at afklare, i hvilket omfang, der er bevaret arkæologiske spor, der kunne være beskyttet af museumslovens § 27 – fortæller museumsinspektør og arkæolog hos Museum Østjylland, Liv Stidsing Reher-Langberg.

I og for sig er det en helt almindelig procedure og så dog alligevel ikke. Arbejdet er nemlig tilrettelagt sådan, at det kan fortsætte efter planen, trods restriktioner under den igangværende corona-krise.

– Det har en stor betydning for hele projektet at arkæologerne kan fortsætte deres arbejde – både økonomisk og tidsmæssigt. Vi har en deadline til efteråret, hvor vi skal aflevere projektet til energiselskabet. Den plan kan vi nu fortsat følge – siger byggerådgiver Henrik Gundersen fra ingeniørvirksomheden Afry.

Når rendegraveren har gjort sit arbejde går arkæologen gennem den ny-gravende grøft for at gøre sit arbejde. Senere på året bliver der rullet kabler ud og arbejdet kan færdiggøres som planlagt.

Kommentarer