Hvidsten

Åbning af nyt museum på Hvidsten Kro

Søren Fiil Paetch, arkitekt Klaus Lenskjold, museumschef, Jørgen Smidt-Jensen, Smed Jørgen Jensen fra Asferg Smede & VVS

Viceborgmester i Randers, Mogens Nyholm, vil indvie et nyt museum om blandt andet Hvidsten Gruppen på Hvidsten Kro, onsdag den 14. juni 2017 kl. 17.00.

Fælles indsats gjorde det muligt
Med økonomisk støtte på 2,8 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, har det været muligt for Hvidsten Kro og Museum Østjylland at få de gamle fredede stald- og ladebygninger omdannet til et museum om Hvidsten Kros specielle historie og ikke mindst Hvidsten Gruppen. De renoverede bygninger på Hvidsten Kro kommer ligeledes til at huse en samling landbrugsmaskiner og -redskaber fra det forrige århundrede, som primært er indsamlet af kroens nuværende ejer.

En eventyrlig historie
Det burde egentlig nok starte med ”Der var engang…”, for historien om Hvidsten Kro er næsten lige så rig på begivenheder, som et af H.C. Andersens spændende eventyr. Dog er der den væsentlige forskel, at historien om kroen er den skinbarlige sandhed.

Hvidsten Kro har overlevet en flytning, Fiil-familien kan takke digterpræsten St. St. Blicher for en indgriben, som blev afgørende for familiens videre skæbne på stedet, og kroen var vidne til en forfærdelig tung skæbne for slægten Fiil under 2. verdenskrig, som mange nok har set i filmen ”Hvidsten Gruppen”.
Alt dette er endda kun et lille udpluk af de talrige begivenheder, der har fundet sted i kroens lange historie, og som det nu er muligt at opleve på Hvidsten Kros nye museum.

Museum om Hvidsten Gruppen
Hvidsten Gruppen var en dansk modstandsgruppe fra Hvidsten, der under besættelsen i årene 1943-44 deltog i modtagelse af våben, ammunition, sprængstof og faldskærmsjægere, der blev kastet ned af engelske bombefly.

Kroejer Marius Fiil var leder af gruppen, der skulle modtage sendinger fra England og hjælpe med at videresende til andre modstandsgrupper. Sammen med sin søn og svigersøn lykkedes det at samle en gruppe brave mænd fra egnen, der sørgede for de farefulde modtagelsesaktioner. Dermed havde man fået etableret den første modstandsgruppe i Danmark, som modtog våben fra luften.

Det gik godt i ca. et år, men den 11. marts 1944 blev Hvidsten Kro omringet af gestapofolk. I kroen blev Marius, sønnen Niels, svigersønnen Peter Sørensen samt døtrene Tulle og Gerda arresteret. Far, søn og svigersøn samt 5 andre fra gruppen blev skudt af tyskerne den 29. juni 1944 – Tulle og Gerda kom i tysk fængsel.

Ligene af de otte henrettede medlemmer af Hvidsten Gruppen blev fundet i Ryvangen, og den 16. juli 1945 blev deres jordiske rester begravet 100 meter nord for Hvidsten Kro, hvor der i dag er en mindelund og en mindesten.

Filmen om Hvidsten Gruppen
I 2012 havde filmen ”Hvidsten Gruppen” premiere i biografer landet over. Det er den autentiske historie om en families sammenhold, oprør og insisteren på frihed. Det er historien om, hvordan mennesker kan gøre en forskel og om konsekvenserne af at kæmpe for det, man tror på.

En gribende fortælling, som vi aldrig må glemme, der viser modet hos tapre mennesker, der var villige til at risikere livet, for at vi andre kunne bevare friheden.

Baggrund
Det er Hvidsten Kros arkitekt gennem en længere årrække, Klaus Lenskjold fra Tegnestuen 94, Oddervej 94, 8660 Skanderborg, der har stået for renoveringen, mens museumschef Jørgen Smidt-Jensen fra Østjyllands Museum i Randers har stået for selve udstillingerne.

Kroen i dag
Christina og Søren Fiil er i dag 5. generation af familien, der driver kroen videre med stor respekt for stedets imponerende historie og stolte, danske traditioner.

Hvidsten Kro og alle omgivelserne danner rammen om en hyggelig og historisk atmosfære, der indbyder til at gå på opdagelse i de mange, mange fortællinger fra kroens lange historie.

Hele kroen, dog nok især krostuen, fungerer allerede i dag som et levende museum, men nu vil det altså også være muligt at opleve udstillingen om Hvidsten Gruppen samt et landbrugsmuseum på den stemningsfulde kro.

Onsdag den 14. juni er dagen for selve indvielsen for inviterede, men kroparret Christina og Søren Fiil glæder sig til at byde offentligheden indenfor fra torsdag den 15. juni kl. 12, hvor alle er velkommen på Hvidsten Kro og museet.

Kommentarer