Randers By

”16 – 15 afgørelse” i økonomiudvalget forleden

Debatindlæg af: Flemming Østergaard, Pilevænget 14, 8990 Fårup.

Ved mødet i Økonomiudvalget den 16. april 2018 traf udvalgets flertal – 5 mod 4 – beslutning om, at byretsdommen vedrørende om konstituering ikke skulle ankes og udvalget indstiller dette til byrådet.

Venstre og Dansk Folkeparti stemte for, at dommen skulle prøves ved landsretten men desværre, så ønskede Socialdemokratiet og Beboerlisten, (Mogens Nyholm stedfortræder for Bjarne Overmark) ikke, at sagen skulle ankes.

Det kan virke meget påfaldende, at blandt andet Socialdemokratiet ikke ønskede dommen efterprøvet ved landsretten idet kommunen (skatteborgerne) er pålagt, at skulle betale sagsøgerne et betydeligt beløb i sagsomkostninger i forbindelse med dommen.

Efter min opfattelse og uden i øvrigt, at tage stilling til sagens substans, så burde byrettens dom ikke få lov, at stå alene og slet ikke i så vigtigt og principielt et spørgsmål indenfor den kommunale styrelseslov.

Dertil kommer, at kommunen har en stående forpligtelse til, at sikre at kommunens interesser herunder de økonomiske, bedst muligt, og derfor burde søge, at få efterprøvet byretsdommen med den mulighed, at landsretten kommer til et andet resultat og dermed vil kunne minimere kommunen for betydelige beløb.

Endelig burde flertallet minde sig selv om, at den daværende opposition med Socialdemokraterne i spidsen i den forrige byrådsperiode, skosede det daværende flertal, når der var 16-15 afgørelser. Nu ser vi så, at Socialdemokraterne ikke holder sig tilbage, når der er behov for at benytte sig af smalle flertal. Det ser ikke kønt ud og slet ikke når flertallet benyttes i en så vigtig en sag indenfor den kommunale verden.

Jeg håber virkelig ikke, at smalle flertal på andre områder, vil blive kendetegnende i fremtiden.

Kommentarer