Randers By

Webinar starter udviklingsproces på skoleområdet

En udviklingsprocess er igangsat for at det specialpædagogiske område skal udvikle sig i Randers Kommune. Arkivfoto

Om få dage går skoleområdet i gang med en udviklingsproces, som vil ende med en række anbefalinger til, hvordan det specialpædagogiske område skal udvikle sig i Randers Kommune.

Udviklingsarbejdet handler om at skabe en bedre sammenhæng mellem almen- og specialområdet, og at det dermed i højere grad lykkes at inkludere flere børn i almenskolen. Dermed bygger udviklingsprocessen videre på skolevæsnets målsætning om at skabe en folkeskole for alle.

– Alle børn har ret til at være en del af et godt læringsfællesskab – et fællesskab de kan udvikle sig i. Det kommende udviklingsarbejde skal styrke sammenhængen mellem almenområdet og specialområdet i folkeskolen. Vi har for eksempel en høj grad af viden på specialområdet, som skal i spil på almenområdet, sådan, at vi løfter opgaven med inkludere børn bedst muligt i fællesskabet, siger Henrik Johansen, skolechef i Randers Kommune.

Samtidig vil processen medføre et kritisk blik på ressourcerne og, hvorvidt de kan bruges smartere eller på bedre måder til gavn for alle.

Den 18. januar 2018 klokken 19.00 sætter skolechef, Henrik Johansen, sig derfor foran skærmen og et webkamera for i et online møde, et webinar, at formidle og indlede processen. Alle der interesserer sig for emnet og området er velkomne til at deltage. Med et online kickoff-møde kan alle interesserede være med i processen. Undervejs i webinaret er det muligt at stille spørgsmål og give input til udviklingsarbejdet.

Disse input ryger videre til fire temagrupper. De mødes første gang i slutningen af januar og skal udarbejde konkrete anbefalinger til udviklingen af det specialpædagogiske område. Hvor webinaret er første skridt, så er to workshopdage i de sidste dage af januar næste skridt.

I arbejdet med udviklingen af det specialpædagogiske område følges en række principper.

 • At gå fra at tale om inklusion til inkluderende læringsmiljøer
 • Større fokus på udvikling hos den enkelte elev
 • Fokus på sociale og personlige kompetencer
 • Synlig prioritering af indsatser og ressourcer
 • Fokus på en tidlig, forebyggende indsats
 • Bedre adgang til viden og hjælp
 • Styrket praksisnær kompetenceudvikling
 • Styrket forældreinddragelse og -ansvar

Fakta

 • Styregruppen består af en dagtilbudsleder, to skoleledere og repræsentanter fra Randers Lærerforening og BUPL/FOA, en konsulent fra LæringsCenterRanders samt chefer for børn, skole og familieområderne.
 • Temagrupperne består af repræsentanter fra skoler, specialskoler, PPR, lærere, pædagoger, dagtilbudsledere og økonomi. Grupperne vil arbejde inden for fire emner: 1: Organisering af specialområdet. 2: Inkluderende læringsmiljøer og den forebyggende praksis. 3: Samarbejde og dialog i overgange mellem tilbud. 4: Den økonomiske tildelingsmodel.
 • Link til webinar findes her

Kommentarer