Debat og politik

VL og SF: Handicaprådet skal høres over nedskæringer på bostøtteområdet

Kasper Fuhr Christensen og Velfærdslisten ønsker sammen med SF i Randers, at Handicaprådet skal høres over nedskæringer på bostøtteområdet.

SF og Velfærdslisten har skrevet et åben brev til borgmester Claus Omann Jensen og Randers Byråd, hvor de anmoder om at Handicaprådet skal høres over nedskæringer på bostøtteområdet. Læs brevet her. 

Vi opfordrer hermed borgmesteren til at sætte udmøntningen af opfølgningsplanen på bostøtteområdet (se SOC 16/114) i bero, da planen har betydning for mennesker med handicap, hvorfor Randers Kommune ikke kan udmønte planen, før handicaprådet er blevet hørt over den, jf. RSL § 37 a, stk. 2.

Socialudvalget har før og på trods af protester fra SF og Velfærdslisten undladt at sende en høringspligtig sag til høring i handicaprådet, men udvalget blev efterfølgende irettesat, og sagen blev sendt til høring, hvilket medførte en unødvendigt lang sagsbehandlingstid. Det bør ikke gentage sig.

RSL § 37 a, stk. 2 lyder:

“Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.”

Det er åbenlyst, at opfølgningsplanen på bostøtteområdet har til formål at skære ned på hjælpen til udsatte borgere, hvoraf en stor del har et psykisk handicap, jf. definitionen i FN’s handicapkonvention art. 1, 2. pkt.

Der kan derfor ikke herske tvivl om, at planen har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet skal derfor høres over den.

Idet et flertal i socialudvalget har taget planen til efterretning, og sagen på udvalgsmødet blev begæret i byrådet, finder vi, at den rigtigste fremgangsmåde vil være:

  1. at borgmesteren sætter udmøntningen af planen i bero, indtil byrådet har behandlet sagen, og
  2. at borgmesteren opfordrer byrådet til at sende planen til høring i handicaprådet.

Vi finder endvidere, at også udsatterådet bør høres, da planen har betydning for mange af de borgere, udsatterådet repræsenterer. I modsætning til handicaprådet er det imidlertid ikke en lovpligt at høre udsatterådet over planen.

Venlig hilsen Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem og medlem af socialudvalget (SF) og Kasper Fuhr Christensen, byrådsmedlem og medlem af socialudvalget (Velfærdslisten)

 

Kommentarer