Langå

Vigtigt slag vundet for Station K i Langå

Det så i første omgang ud til, at en fornyelse af togsporene i Langå ville betyde, at nye spor skulle gå gennem stationsbygningen i Langå. Det ville betyde en nedrivning af stationen og ”Station K”.

Efter flere møder mellem forvaltningen i Randers Kommune og BaneDanmark er det nu lykkedes, at et nyt layout for sporene går uden om stationsbygningen.

I oktober og november blev henholdsvis Landdistriktsudvalget og Byrådet i Randers Kommune orienteret om sagen, ligesom forvaltningen i Udvikling, Miljø og Teknik har arbejdet indgående på at sikre ”Station K”.

DSB Ejendomme lejer en del af Langå Station ud til Langå Stationsforening. Foreningen har skabt ”Station K”, der er en kreativ base for musikere, grafiske designere, arkitekter og også rummer koncert- og musikfaciliteter. Her er koncerter – også med internationale navne, sang- og syaftener, foredrag og musikskole, ligesom ”Station K” også rummer et kontorfællesskab for mindre enmandsvirksomheder. Station K bor i Langå Stationsbygning.

– Station K er både et meget spændende og populært initiativ. Derfor så vi også på situationen med stor alvor. Langå Stationsforening og borgerne i Langå har sat gang i en spændende udvikling, hvor Station K er et stærkt initiativ. Forvaltningen har gjort en kæmpe indsats og været i meget tæt dialog med BaneDanmark om løsningsmuligheder. Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes sammen med BaneDanmark at finde en vej uden om stationsbygningen, siger borgmester Torben Hansen.

Også formand for Landdistriktsudvalget, Lars Søgaard er lettet over nyheden.

– Nu er første slag vundet, og det er fantastisk. Der er vedholdende holdt fast i, at vi skal sikre Station K og det flotte, lokale initiativ. Langå er en by som i høj grad har noget at byde på, og her spiller Station K og Langå Stationsforening en stor rolle,” siger Lars Søgaard.

BaneDanmark har tre projekter, der berører Langå Station. Det drejer sig om
• Sporfornyelse af strækningen Aarhus-Langå
• Hastighedsopgradering til 180 km/t på strækningen Aarhus-Langå
• Elektrificering og forberedelse af elektrificering på strækningen Aarhus-Langå.
For øjeblikket arbejder BaneDanmark – i tæt dialog med forvaltningen i Randers Kommune – på at fastlægge, hvordan sporene skal gå og perronen se ud. I det arbejde har Randers Kommune med stor tilslutning fra Station K et ønske om at bevare stationsbygningen i Langå, fordi den har en stor kulturmæssig og historisk betydning for Langå by og er et naturligt samlingspunkt.
Forvaltningen i Randers Kommune holder møder hvert kvartal med BaneDanmark.Efter flere møder mellem teknisk forvaltning i Randers Kommune og Banedanmark, er det lykkedes at ændre Banedanmarks planer for den nye sporlægning ved stationen i Langå.

Der er således udarbejdet en ny plan, der lader sporene går uden om stationsbygningen.

Dermed bliver det ikke nødvendigt at fjerne bygningen – og med den Station K, der har lejet sig ind. En nyhed, der glæder mange – ikke bare byens borgere og Station K, der foruden koncert- og musikfaciliteter rummer et kreativt kontorfællesskab.

– Station K er både et meget spændende og populært initiativ. Derfor så vi også på situationen med stor alvor. Langå Stationsforening og borgerne i Langå har sat gang i en spændende udvikling, hvor Station K er et stærkt initiativ. Forvaltningen har gjort en kæmpe indsats og været i meget tæt dialog med Banedanmark om løsningsmuligheder. Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes sammen med Banedanmark at finde en vej uden om stationsbygningen, siger borgmester Torben Hansen.

Kommentarer