Over Hornbæk

Vigtig støtte fra Arbejdernes Landsbank til Hornbæk-projekt

Projektansvarlig Peter Thorsen (t.v.) fortæller om projektet til filialdirektør Jesper Stærmose, AL Bank Randers. Foto: Kurt Helge.

Hornbæk Idræt & KulturCenter er kommet endnu et stykke nærmere sit endelige mål om at få projektet fuldt finansieret. Det sker efter at AL Banks fond, Arbejdernes Landsbank, med filial i blandt andet Randers, har indgået en aftale om at blive sølvsponsor og bidrage med en donation på 50.000 kroner.

– I AL Bank følger vi interesseret med i udviklingen i og omkring Randers og kan se, at projektet i Hornbæk er spændende for lokalsamfundet, men faktisk også for byen, da det vil blive et nyt og topmoderne anlæg, som man ikke har andre steder. Det er rigtig godt, at HIKC ikke kun er idræt, men også et kultur- og mødested for borgerne i den hele taget, børn, unge og ældre, siger filialdirektør hos Arbejdernes Landsbank i Randers, Jesper Stærmose.

– Projektet bygger i AL Banks optik på sunde værdier, og at det er i tråd med vores tanker om at drive bank. Jeg glæder mig tilmed over, at tingene på den måde forenes og samles i bydelen Hornbæk.

Den projektansvarlige i HIKC, Peter Thorsen, glæder sig også. Han fortæller, at det nu kun er en mindre procentdel, der mangler for at nå det endelige mål. Randers kommune har frigivet 12,5 millioner kroner til projektet, og en stor del af det resterende beløb er indhentet ved erhvervssponsorater og private donationer, sådan at HIKC kun er et lille nyk fra at nå de 20 millioner kroner, der gør, at projektet kan indeholde alle de faciliteter, man har satset på.

Allerede nu er anlæggets kunststofbaner på Gl. Viborgvej ved at blive etableret, og om- og udbygningen af Randers Firmasports klubhus kan sættes i gang. Randers Firmasport er sammen med Hornbæk Gymnastikforening og Hornbæk Sportsforening hovedaktørerne i projektet, hvor HIKC køber firmasportens klubhus og bruger de kommunale arealer til de udendørs faciliteter.

Dermed flytter blandt andet Hornbæk Sportsforening hele sin fodboldafdeling fra Overvænget til det nye område. Randers kommune får dermed mulighed for at udstykke byggegrunde på Overvænget, og det er baggrunden for den kommunaløkonomiske interesse i projektet.

I øjeblikket bor der omkring 4.000 mennesker i Hornbæk-området, og det tal forventes at vokse til 5.000 over en 10-årig periode. HIKC er tænkt for alle og er altså ikke ”kun” et idrætsanlæg. Allerede nu har HIKC kunnet invitere borgere i alle aldre til foredrag, musikarrangementer, fællesspisning og familiebanko.

– Vi kan se, at HIKC-projektet er solidt funderet hos lokalbefolkningen”, siger filialdirektør hos AL Bank, Jesper Stærmose.

– Vi bor selv i området, så også vores familie får glæde af projektet. Vi skal nok komme til at bruge faciliteterne og glæder os over, at vores bank har kunnet bidrage.

Kommentarer