Uddannelse

VIA-undervisere har gode erfaringer med fjernundervisning under coronakrisen

Annette Worm forbereder den digitale undervisning til sine elever.

Corona har gjort, at underviserne på de mere end 40 forskellige professionsuddannelser hos VIA University College har måttet omlægge undervisningen til at forgå digitalt.

Udfordringerne har stået i kø, men erfaringerne er generelt positive, og de studerende har været engagerede, fortæller seks undervisere fra VIA herunder.

I situationen med coronavirus er VIAs campusser lukkede, og de ansatte og studerende arbejder og studerer hjemmefra. Trods den ekstraordinære og udfordrende situation er der hos VIA stadig fokus på at sikre lærerig og engagerende undervisning til de studerende og på at få gennemført så mange planlagte eksaminer som overhovedet muligt. Nu ’bare’ gennem online løsninger.

Målet er altså, at de studerende – trods nedlukningen af deres fysiske studiested i tiden med corona – skal komme gennem deres uddannelser på normeret tid.

For de ca. 1.200 undervisere på VIAs mere end 40 forskellige professionsbacheloruddannelser i Region Midtjylland har situationen med coronavirus gjort, at de i huj og hast har måttet omlægge undervisning, som var planlagt til at foregå i klasserum og auditorier, til at forgå digitalt – og på måder, der stadig motiverer de studerende og giver dem den viden og træning, der hører til deres uddannelse.
Herunder er eksempler på, hvordan nogle af underviserne hos VIA har tacklet den nye situation.

Optog video med sig selv for at illustrere øvelser
På uddannelsen til psykomotorisk terapeut hos VIA University College i Randers valgte underviser Maria Lindhardt at optage sig selv på video, da corona betød, at hun ikke kunne mødes med de studerende i den sal på Campus Randers, hun normalt bruger til en stor del af undervisningen.

– Den ene dag skule jeg have fire lektioner med de psykomotorikstuderende, hvor det handlede om at træne og være opmærksom på fødderne. Jeg valgte at lave en video på otte minutter på forhånd hjemme på mit stuegulv, hvor jeg brugte computerens kamera, og så uploadede jeg videoen, så de studerende kunne se den på YouTube. På videoen fortæller jeg og viser øvelser med fødderne, som jeg så bad de studerende om hver især at gennemføre hjemme hos dem selv – forklarer Maria Lindhardt.

Hun var nervøs over at skulle få det tekniske med billede og lyd til at fungere godt og over selv at være centrum i en video. Men hun havde fra tidligere selv gode erfaringer med at deltage i yoga online og kastede sig ud i den digitale undervisning for at sikre, at de psykomotorikstuderende fik den læring, de har krav på. Se Maria Lindhardts video om træning af fødder her:

Undervisningen med indlagte øvelser til træning af fødderne har til formål at skabe kropsbevidsthed og sætte de studerende i stand til selv som færdiguddannede at undervise andre i bevægelse og i at kunne mærke efter i egen krop.

Mødtes med 24 studerende først og sidst i undervisningen
Indtil nu har Maria Lindhardt under coronakrisen lavet tre videoer og en lydoptagelse med forskelligt indhold til praksisundervisningen af de studerende på 1. semester på uddannelsen til psykomotorisk terapeut hos VIA i Randers.

Op til videoerne og hjemmeøvelserne valgte Maria Lindhardt at introducere de psykomotorikstuderende til undervisningen over Skype, hvor 24 studerende deltog samtidigt. Her havde de alle mulighed for at stille spørgsmål og være i dialog.

Ligeledes lagde Maria Lindhardt de opgaver med fokus på blandt andet refleksion og tegning af egne fødder, som de studerende skulle løse på bagkant af videoerne, ud på VIAs digitale læringsplatform Itslearning. Og undervisningen blev afsluttet med en fælles evaluering på Skype.

– Undervisningsforløbet var meget anderledes end normalt, men det gik godt. De studerende var engagerede, og de meldte tilbage, at det var ok med undervisning på video. Men de understregede også, at det for dem havde været vigtigt at ’mødes’ på Skype undervejs i undervisningen som kombination til de individuelle øvelser og opgaver, så de kunne sparre med hinanden og ikke følte sig alene – beretter Maria Lindhardt.

Måtte hurtigt lære at bruge nye værktøjer i PowerPoint

Også Kristine Nielsen, der er underviser på VIAs bygningskonstruktøruddannelse i Aarhus og har en baggrund som arkitekt, har positive oplevelser med pludselig at skulle skrue op for det digitale og undervise online.

Da det blev meddelt, at det på grund af corona ikke længere var muligt at undervise fysisk på campus, brugte Kristine Nielsen fluks aftenen på at konvertere den undervisning, der var i kalenderen til næste dag.

– Jeg skulle blandt andet undervise en stor gruppe studerende på første semester på bygningskonstruktøruddannelsen. Jeg har ikke topkompetencer på det digitale område, så jeg fik sved på panden. Men gennem en ret simpel løsning fik jeg undervisningen til at fungere næsten ligeså godt visuelt, som når vi er fysisk sammen i et klasselokale, hvor jeg kan tegne og illustrere på et whiteboard foran de studerende – forklarer Kristine Nielsen.

Konkret valgte Kristine Nielsen at gennemføre sin undervisning dialogbaseret over Skype, og så udnyttede hun – som noget nyt for hende – de muligheder, der er i PowerPoint-programmet for at skitsere med tegneværktøjer som eksempelvis farver, pile og cirkler.

Engageret dialog om den bedste placering af døre
Undervisningen havde fokus på de studerendes semesteropgave, hvor de i grupper først skal tegne og siden konstruere en model af et enfamilieshus.

I online undervisningen formidlede Kristine Nielsen blandt andet de faglige principper for, hvor man mest hensigtsmæssigt placerer dørene i et hus, og hun flyttede imens rundt på farver og pile for visuelt at vise, hvor en dør er placeret mere eller mindre praktisk. For at holde de studerende engagerede stillede hun undervejs åbne spørgsmål og bad de studerende byde ind med deres forslag til, hvor de ville og ikke ville placere eksempelvis hoveddøren samt dørene til stue og soveværelse.

Oplevelsen var, at de studerende var godt forberedte til undervisningen og i stort antal som ønsket bød ind med spørgsmål og kommentarer.

Både sjovt og vigtigt for alle med et digitalt løft
– De studerende lærer rigtig meget af at argumentere for, hvorfor de har gjort, som de har gjort, reflektere over processen og lave om på deres skitser igen og igen for at forbedre deres forslag. Desuden er det vigtigt, at de studerende får inspiration af hinanden og videndeler. Derfor prioriterede jeg at fastholde dialog og sparring på tværs, selv om vi ikke var fysisk sammen i et klasserum som normalt – fremhæver Kristine Nielsen.

Efter Skype-undervisningen arbejde de studerende gruppevis med deres semesteropgave – men fra hver sin adresse på grund af corona.

Til vejledning præsenterede de enkelte grupper deres håndtegnede og indscannede skitser på PowerPoint for Kristine Nielsen samt et mindre hold af klassen. Det skete over et åbent Skype-møde – igen dialogbaseret og med anvendelse af tegneværktøjerne i PowerPoint. De deltagende grupper fik her ny viden ved blandt andet at få indblik i de medstuderendes måder at skitsere på.

– Selvfølgelig er det nyt og anderledes at køre en undervisning online, som man troede skulle være fysisk. Men både de studerende og jeg selv har fået et digitalt løft ved at kaste os hovedkulds ud i det digitale, og det har været lærerigt for os alle. De studerende har heldigvis meldt positivt tilbage, og vi har grinet sammen, når der var noget teknisk, jeg ikke var så god til i begyndelsen – fortæller Kristine Nielsen.

Nervøsitet hos studerende blev vendt til positiv respons
Fra sygeplejerskeuddannelsen hos VIA i Horsens fortæller de to undervisere Dorte Dürr og Annette Worm, at de i starten oplevede ekstra nervøsitet hos de studerende – blandt andet da de online skulle gennemføre et tre dages undervisningsforløb, som oprindeligt var planlagt til at foregå med fysisk tilstedeværelse.

Kort fortalt gik forløbet ud på, at de 29 sygeplejerskestuderende på 4. semester skulle arbejde med at udvikle innovative ideer til at løse konkrete samfundsudfordringer inden for kost og ensomhed, som de var blevet stillet over for.

Skiftet til det nye digitale gjorde flere af de studerende både usikre og frustrerede den første dag – blandt andet fordi de fandt det svært at skulle gennemføre gruppearbejde, når de sad hver for sig i ’coronaland’. Flere var også bekymrede for, om de var ligeså gode som de andre studerende til den nye online form.

På dag to og tre var de studerende imidlertid mærkbart mere trygge ved situationen.

Prioritering af det relationelle gav følelse af samvær
– Noget af det, der vendte online forløbet til noget positivt, var, at vi fra starten prioriterede det relationelle højt. Det vil sige, at vi hver morgen mødtes virtuelt på Skype og ikke alene gav faglig undervisning om eksempelvist faserne i innovation. Vi gjorde også meget ud af at høre, hvordan de studerende havde det, hvad de fandt udfordrende, og hvad de havde oplevet i arbejdet med innovationsopgaven dagen før. Vi valgte at have fokus på det relationelle set i lyset af, at der er flere sårbare studerende på holdet, som har brug for støtte. Flere af de studerende skulle tillige få studiet til at gå op med, at de også havde børn derhjemme at skulle passe, mens andre sad ensomme på et klubværelse – beretter Annette Worm og fortsætter:

– Vi sagde også til de studerende, at de meget gerne måtte kontakte os, hvis de havde spørgsmål, og at vi ville svare hurtigt. Med det relationelle fokus kom vi faktisk tættere på hinanden end i kasserummet, for flere af de studerende fortalte en del privat om dem selv og deres situation, og det gav en følelse af samvær og sammenhold, selv om vi alle fysisk sad hvert sit sted.

Som en service for de studerende – især med børn – som ikke kunne deltage på Skype på samme tidspunkt som flertallet, blev en del af snakken og undervisningen optaget og lagt ud på VIAs digitale læringsplatform Itslearning.

En travl weekend for at blive klar til online undervisning
Annette Worm og Dorte Dürr er vant til at samarbejde om undervisningsforløb på sygeplejerskeuddannelsen i Horsens, og de knoklede også som makkere – fra hver sin bolig – da de skulle ændre undervisningen i innovation til at foregå online.

Eksempelvis blev drejebogen for undervisningen ændret til at tage afsæt i den nye situation, hvor de studerende ikke kunne bevæge sig rundt i samfundet fysisk. Desuden skulle underviserne udarbejde en PowerPoint-præsentation til at understøtte undervisningen og til at forklare de to afleveringsopgaver, de studerende skulle udarbejde i forløbet.

Endnu en forberedelsesopgave var at finde web-inspirationsmateriale til de studerende, da de på grund af corona ikke havde mulighed for at gå på biblioteket efter bøger at læse til undervisningsforløbet. Ligeledes gik der tid med at afklare, hvordan det var muligt at få inviteret alle de studerende til at deltage i online undervisning.

– Vi brugte en weekend på at hjælpe hinanden med at få undervisningen til at kunne spille i en online version, som vi jo ikke havde prøvet før. Desuden deltog vi i en virtuel introduktion til online undervisning, som vores kolleger fra den internetbaserede udgave af sygeplejerskeuddannelsen hos VIA i Viborg tilbød. De er jo rutinerede i digital undervisning, så det var godt at få fif og viden, og så eksperimenterede vi os frem derfra. Det var på én gang sjovt og udfordrende – pointerer Dorte Dürr.

Online undervisning kræver stadig dialog

Konklusionen er, at de sygeplejestuderendes faglige læring var fin trods online formen, og at alle involverede er blevet stærkere på den digitale front – hvilket matcher fint med VIAs mål om at ruste alle de studerende med digitale kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

Annette Worm og Dorte Dürr understreger dog, at selv om de studerende generelt har givet positiv respons på undervisningsforløbet, så har de i evalueringen stort set alle samtidig betonet, at de foretrækker den sædvanlige undervisning, hvor de studerende og underviserne befinder sig i samme rum.

De to undervisere fra sygeplejerskeuddannelsen i Horsens slår tillige fast, at online undervisning ikke sparer tid for underviserne, og at det ikke er nok for de studeredes læring, motivation og engagement ’bare’ at få lektioner online uden dialog.

Men både Annette Worm og Dorte Dürr er begejstrede for de høstede erfaringer og vil tilbyde at dele deres online erfaringer med kollegerne, når de igen mødes på Campus Horsens efter coronapandemien.

De studerende skal føle ejerskab og have indflydelse

På VIAs pædagoguddannelse i Ikast har underviser og musiker Jakob Bjerre også været optaget af at skabe kreativ og engagerende undervisning i nye rammer under coronakrisen.

Han har i sin musikundervisning af pædagogstuderende blandt andet lavet videoer, hvor han har givet de studerende opgaver, fælles feedback samt praktiske eksempler og håndværksmæssige værktøjer inden for musikpædagogik.

Desuden er Jakob Bjerre målrettet gået efter et skabe en virtuel undervisning, hvor nøgleordene er variation i undervisningsformen, studieopgaver, konkrete videns- og færdighedsmål og humor – for at gøre online undervisningen interessant for de pædagogstuderende.

“Jeg stiller for eksempel kun nogle få overordnede produktkrav til en opgave og lader resten være op til de studerende selv, så de føjer ejerskab. Helt konkret har jeg blandt andet bedt de pædagogstuderende producere et stomp-stykke på to minutter, som de efterfølgende skulle performe og filme og så aflevere online. Her var produktkravet, at de skulle benytte sig af alle tre stompgenrer: vokalstomp, bodystomp og almen stomp. Resten var op til dem,” forklarer Jakob Bjerre.

Det har høj prioritet at holde gejsten oppe
Et andet eksempel på at være tæt på de studerende online kommer fra Randi Kjelde Jakobsen, der er undervise på VIAs sygeplejerskeuddannelse i Randers.

En del af hendes job er at være koordinator for tilrettelæggelsen af undervisningen på blandt andet 1. semester. I den forbindelse har Randi Kjelde Jakobsen under coronakrisen, hvor de studerende hver især sidder hjemme, taget initiativ til to ugentlige Skype-møder, hvor de sygeplejerskestuderende kan stille alle de spørgsmål, man tumler med som 1. semesterstuderene.

Det primære Skypemøde foregår i dagtiden hver mandag og varer en time. Desuden bliver der inviteret til et opsamlingsmøde på Skype hver torsdag aften i erkendelse af, at ikke alle studerende har mulighed for at deltage om dagen, hvis de eksempelvist har små børn, der er hjemme fra daginstitutioner på grund af corona.

– Jeg oplever i høj grad, at indsatsen er værdsat. Eksempelvis havde jeg et fantastisk positivt Skype-møde med 10 sygeplejerskestuderende fra 1. semester i torsdags. De gav udtryk for, at de er vildt glade og taknemmelige for det, vi gør for dem i situationen, hvor vi kun kan ses online – fortæller Randi Kjelde Jakobsen.

Hun understreger, at ugerne med online undervisning har gjort, at de studerende har udviklet en meget større evne til at tage ansvar for egen uddannelse og læring, og at de studerende har været dygtige til at tilpasse sig under de omstændigheder, de hver især har.

Kommentarer