Land og by

Vi lader Randers gro med gratis frøposer til din have

Randers Kommune uddeler gratis frøposer til din have. Med frøposen får du en folder, der giver gode råd til, hvordan din have bliver mere naturvenlig. På den måde håber kommunen, at du vil være med til at øge biodiversiteten i dit nærområde. Frøposen er et led i Randers Kommunes kampagne “Randers for målene”, da øget biodiversitet understøtter verdensmål nr. 15: “Livet på land”.

Jo flere blomster, der er i din have, jo mere nektar er der til de vilde bier, sommerfuglene og andre nyttige og smukke insekter. Dyr, planter og mikroorganismer indgår i et fint samspil, som udgør havens økosystem. Sår du de vilde blomster fra frøposen, er du med til at skabe et godt grundlag for mere liv i haven.

I frøposen er der frø fra vilde danske blomster, som du måske kender fra grøftekanten, og mange af dem vil komme igen mange år i træk. På den måde vil der være mad til insekterne i mange år.

Frøposen indeholder en- og flerårige frø fra mark og eng, der trives bedst på tør og næringsfattig jord. Blandingen indeholder bl.a. følgende enårige blomsterplanter: kornvalmue, kornblomst, klinte og gul okseøje.

Af flerårige arter finder du i frøposen bl.a. almindelig kællingetand, rødkløver, hvid okseøje, cikorie, nikkende limurt, blæresmælde og gul snerre.

Såvejledning
Klargør dit bed ved at fjerne eksisterende bevoksning og eventuel overjord. Ved meget ukrudt fræses jorden ad flere omgange. Frøene udsås på ca. 5 kvadratmeter med hånd. Eventuelt iblandes lidt sand for at få en bedre fordeling af frøene.

Jorden trykkes efterfølgende let. Da frøene er lysspirende, skal de kun dækkes med et tyndt lag sand.

Frøene udsås i perioden august – oktober eller i forårsperioden marts – maj. Frøene bør have mindst 3 uger med fugtigt klima/regn, ellers skal de gennemvandes hver 2. – 3. dag. Der skal ikke gødes.

Når bedet er etableret, klippes det 1-2 gange om året.

Frøene kan fås – så længe lager haves – på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers og hos Randers Genbrugsplads, Ørneborgvej 28, 8960 Randers SØ, Asferg Genbrugsplads, Hulvejen 3, Asferg, 8990 Fårup, Langå Genbrugsplads, Kærsangervej 12, 8870 Langå samt Øster Tørslev Genbrugsplads, Udbyhøjvej 506, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J.

Du kan læse mere om biodiversitet i haven på www.randers.dk/ladhavenblomstre

Kommentarer