Debat og politik

Verdo sætter opkrævning af forrentning i bero hos kunderne

Verdos administrerende Kim Frimer forsøgte tirsdag i et interview på TV2 Østjylland at forklare, hvorfor opkrævningerne har fundet sted, og at selskabet nu kun ønsker at genskabe tilliden hos kunderne. Foto: Still fra TV2OJ's udsendelse.

Efter de seneste ugers pressedækning af Verdo, hvor det blandt andet er kommet frem at selskabet i årevis har opkrævet et forrentningsgebyr hos sine kunder uden Forsyningstilsynets tilladelse, lyder det nu, at opkrævningerne standses midlertidigt.

Selvom Verdo havde tænkt sig at fortsætte praksis, og faktisk allerede har søgt Forsyningstilsynet om tilladelse til at forhøje priserne over for kunderne for både 2019 og 2020, stopper selskabet nu alligevel at indregne overprisen.

Presseansvarlig Nils Gottlieb Johansen oplyser til JP-mediet Finans, at virksomheden har sat praksis i bero, indtil Forsyningstilsynet har afgjort, om virksomheden har gjort noget ulovligt.

Som Randers Netavis og andre medier har beskrevet har Verdo siden år 2000 anvendt en kontroversiel opkrævningsmetode, der går ud på at indregne en såkaldt forrentning af indskudskapitalen i kundernes varmeregning.

På den måde har Verdo år efter år hentet tocifrede millionbeløb ud af sine varmekunder på trods af, at varmeforsyningsselskaber er underlagt et særligt hvile-i-sig-selv-princip. Det betyder, at kunderne ikke må betale mere, end hvad det koster at opretholde varmeforsyningen.

I dækningen af sagen står det klart, at Verdos kunder føler sig ført bag lyset, og er samtidig fortørnede over, at det beløb, som Verdo er pålagt at skulle tilbagebetale, af praktiske årsager ikke kan tilbagebetales til de oprindelige kunder – men skal i stedet indregnes i de fremtidige opkrævninger.

Selskabets administrerende Kim Frimer kalder det teknisk kompliceret, og han var de første dage efter afsløringerne meget fåmælt om metoden. Men tirsdag stillede han endelig op til interview på TV2 Østjylland. Se klippet her.

Kommentarer