Livsstil og forbrug

Verdensmål og affald

Jennumparkens fritidshjem arbejder med verdensmålene – og har i denne tid fokus på affaldssortering og genbrug.

De yngste børn på fritidshjemmet har arbejdet med ”Fridas fødselsdag”, og mandag den 2. november arbejdede de store børn med ”Efter festen” sammen med Randers kommunes affaldsskole.

De talte om det at holde fest og alt det affald, der opstår, når vi mødes og fester.

Derefter sorterede børnene det rengjorte affald og blev præsenteret for genanvendelsesmulighederne.

Børnene blev også præsenteret for skraldeindsamlingsvognen, og der blev ligeledes snakket verdensmålene.

Onsdag den 4. november skal alle børnene igen indsamle affald i Jennumparken – det er 3. gang, det foregår.

Fredag den 13. november bliver børnene kåret til ”Affaldsambassadører”.
Ved dette arrangement deltager en repræsentant fra boligorganisationen ”Møllevænget og Storegaarden”

Kommentarer