Debat og politik

Venstre sikrer løft af erhvervsuddannelserne

Af Michael Aastrup Jensen, Venstre

Folketingsmedlem, Østjyllands Storkreds

Over de seneste 8 år er antallet af nye erhvervsuddannede faldet fra 36.000 til 27.000 om året, og kun lige over halvdelen af dem, som starter, gør det færdigt. Vi får i fremtiden kun et endnu større behov for faglærte, og det skal derfor gøres mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse. Derfor har Venstre sammen med regeringen præsenteret forslag, der skal vende den triste udvikling.

For det første investeres der massivt i et kvalitetsløft på uddannelserne. På den kommende finanslov afsættes 300 mio. kr. til netop dette formål, og der afsættes endnu mere de følgende år. Således er der sammen med midler fra universitetsreformen tale om et løft på godt 900 mio. kr. fra 2030. Et økonomisk løft af erhvervsuddannelserne var et af Venstres valgløfter, og det kan nu blive indfriet på grund af det store uddannelsesforlig, som blev indgået før sommerferien.

Derudover foreslår Venstre, at erhvervsuddannelser skal give adgang til en række videregående uddannelser akkurat som en studentereksamen. Vi skal gøre op med uddannelsessnobberiet, for en erhvervsuddannelse må aldrig være en blindgyde for dem, som gerne vil videreuddanne sig.

Et løft af erhvervsuddannelserne er nødvendigt og kommer hele Danmark til gode. Det sikrer, at der også fremover bliver uddannet murere og tømrere, og at disse har muligheder for at videreuddanne sig, hvis de har lyst.

Kommentarer