Randers By

Velkomstcenter Ukraine i Randers åbner i dag

Foto: Randers Kommune.

I dag åbner Randers Kommune et Velkomstcenter for fordrevne fra Ukraine. Formålet er at lette indgangen til det danske samfund for forventeligt mange ukrainere

“Det er ikke nemt at komme ind i det danske samfund og den digitale dialog med myndigheder. Samtidig står vi overfor en opgave med at sluse fordrevne ukrainere ind i kommunen, som vi ikke kender omfanget af, men vi kan regne med, at det bliver en meget stor opgave. Derfor har vi samlet en række funktioner ét sted,” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune og fortsætter:

“Det letter både situationen for ukrainerne, og det giver os samtidig mulighed for at værne om den almindelige drift for alle borgere i det omfang, det er muligt. Meningen er, at vi i bemandingen af centeret kan skrue op og ned alt efter, hvor mange ukrainere, der får meddelt opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen. ”

Velkomstcenteret er opbygget meget hurtigt og går på tværs af mange funktioner i den kommunale organisation. Der vil løbende blive evalueret og tilpasset, så centeret fungerer bedst muligt. Velkomstcenteret er ikke kun for ukrainere, der har fået opholdstilladelse men også for ukrainere, der er i Randers Kommune på turistvisum, og man kan få råd og vejledning anonymt.

“Vi opfordrer alle, der usikre på reglerne eller bekymrede for konsekvenserne af at gå til myndighederne til at komme og få en snak på centeret,” siger Torben Hansen.

På Velkomstcenter Ukraine kan man få vejledning til at søge om opholdstilladelse, at komme ind i det danske samfund og få hjælp til at skrive CV og vejledning i at komme i job. Der er hjælp til udbetaling af kost- og logipenge og vejledning og hjælp til at skrive op til dagtilbud, skole og danskundervisning, ligesom der er råd og vejledning om sundhed, læge og muligheder for aktiviteter i fritiden.

Velkomstcenteret åbner på Vestergade 34 i Randers og har til huse på Randers Sprogskole. Der er åbent i hverdagene fra kl. 10-15. Centeret åbner første gang mandag 4. april kl. 10.

Kommentarer