Debat og politik

Velfærdslisten foreslår loft over antal børn pr pædagog

Debatindlæg indsendt af Kasper Fuhr Christensen, medlem af Randers Byråd for Velfærdslisten.

Velfærdslisten vil indføre et loft over, hvor mange små børn en pædagog i Randers Kommune alene kan stå med ansvaret for

I Randers Kommune er der ingen grænse for, hvor mange børn en pædagog alene kan have ansvar for. Men det er der brug for, mener Velfærdslisten, der vil have politikerne i byrådet til at fastsætte et loft for, hvor mange små børn en pædagogisk medarbejder i Randers Kommune kan stå alene med.

Derfor stiller Velfærdslisten et forslag i byrådet om et loft, der betyder, at pædagogiske medarbejdere i Randers Kommune ikke skal være alene med mere end 6 børnehavebørn eller 3 vuggestuebørn. Politikerne skal stemme om loftet på byrådsmødet den 2. maj 2017.

Forslaget om et loft kommer som en reaktion på en netop offentliggjort undersøgelse fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), der blandt andet viser, at fire ud af ti pædagoger inden for det seneste år har stået i en situation, hvor de stod alene med så mange børn, at de oplevede, at det var uforsvarligt eller decideret farligt.

– Det er totalt uacceptabelt, at pædagoger står alene med så mange børn. Det er urimeligt både over for medarbejderne og børnene, siger Kasper Fuhr Christensen, byrådsmedlem for Velfærdslisten.

Han fortsætter:

– Det er ikke nogen hemmelighed, at der i Randers Kommune er så få pædagoger og medhjælpere til at drage omsorg for børnene, at det ifølge anerkendte forskere kan skade børnenes udvikling. Det er for ringe!

– I budgettet for 2017 får børnene en del penge. Det er desværre ikke nok til at sikre, at børnenes udvikling ikke tager skade, men det er bedre end ingenting. Nu er det vigtigt at sikre, at pengene bliver brugt til flere voksne til børnene. Derfor vil vi indføre et loft for, hvor mange børn en pædagogisk medarbejder alene kan stå med ansvaret for.

– Vi har igen og igen foreslået, at børnene skulle have flere penge. Det går vi stadig ind for. Men vi må desværre konstatere, at det er der ikke et flertal for i byrådet. Forslaget her går derfor i første omgang ud på, at kommunens embedsfolk skal undersøge, om vi kan indføre loftet inden for de økonomiske rammer, der allerede er på området.

Kommentarer