Debat og politik

Velfærdslisten: Borgermøde med fokus på folkeskolen

Velfærdslistens borgermøde sætter fokus på folkeskolen. Oplægsholder på borgermødet bliver bl.a. Nete Ankerstjerne formand for forældrebestyrelsen på Firkløverskolen.

Indlægget er indsendt af Velfærdslisten i Randers og bragt u-redigeret

Når Velfærdslisten mandag d. 14. august kl. 19.00 i Underværket slutter sin række af borgermøder af, sættes der fokus på folkeskolen og de forhold, der bydes såvel elever og deres forældre som lærere i Randers Kommune.

– De seneste år har folkeskolen været under et massivt pres blandt andet på grund af skolereformen og loven, der ændrede væsentlig på lærernes arbejdstid og -forhold. Dertil kom en strukturændring i Randers Kommune, som har flyttet rundt på medarbejdere, ledelse og ikke mindst elever. Det har resulteret i et skyhøjt fravær blandt medarbejderne. Samtidig er udgifterne til specialundervisning steget, og man kan jo spørge sig selv, om skolestrukturen og det medfølgende kaos kunne være årsagen til dette. Både forældre og medarbejdere har forsøgt at råbe byrådsflertallet op. Desværre uden held. Nu giver vi dem mulighed for at blive hørt ved dette borgermøde, konstaterer Pernille Heibøll Sørensen, byrådskandidat for Velfærdslisten og medlem af styregruppen for Velfærdslisten.

– Seneste skud på stammen er en udviklingsplan for specialundervisningsområdet. En plan som ikke blot betyder besparelser på specialområdet, men som også får stor betydning inden for et almenområde, som umiddelbart ikke synes at være gearet til opgaven, såfremt planen vedtages, fortsætter hun.

Som oplægsholdere på borgermødet har Velfærdslisten inviteret Nete Ankerstjerne, som er formand for forældrebestyrelsen på Firkløverskolen og en repræsentant for Randers Lærerforening. Efter oplæggene bliver det muligt for alle mødedeltagere at komme med deres bud på, hvad der kan styrke folkeskolen i Randers Kommune.

– I Velfærdslisten håber vi, at der møder rigtig mange op, som vil give deres besyv med i skoledebatten. Vi har brug for at lytte til hverdagens eksperter, hvis vi skal have folkeskolen på ret kurs igen. Vi har ikke brug for flere styringsredskaber. Vi har brug for at give medarbejderne fagligheden tilbage, og lade dem gøre det, som de er bedst til. Nemlig at undervise, danne og uddanne vores børn, siger Pernille Heibøll Sørensen.

Borgermøderne, som Velfærdslisten har arrangeret knap en snes stykker af i løbet af det seneste år, er blevet rost af både politiske modstandere og sympatisører for at være præget af en meget imødekommende og lyttende stemning, så også deltagere, der normalt ikke tager ordet i større forsamlinger, får mod til at komme med deres bud.

– Ingen risikerer at få deres forslag “skudt ned”. Det kan naturligvis blive kommenteret, og måske også imødegået af andre deltagere, men alt foregår på en anerkendende måde. Derfor har vi ved de fleste af møderne set et stort ønske blandt deltagerne for at deltage i snakken, fortæller Pernille Heibøll Sørensen og fortsætter:

– Formålet med borgermøderne har været at give alle borgere i Randers Kommune mulighed for at komme med deres visioner på de områder, som især interesserer den enkelte, og dermed få direkte indflydelse på den politik, der skal føres her i kommunen efter næste byrådsvalg. Det er efter Velfærdslistens opfattelse borgerne i Randers Kommune, som skal bestemme udviklingen. Ikke hverken et snævert byrådsflertal eller forvaltningscheferne, fastslår hun.

Kommentarer