Hald

Vejdirektoratet opsætter signalanlæg på Hadsundvej ved Randers

Vejdirektoratet anlægger cykelstier mellem Mejlby og Hald ved Randers i perioden fra den 19. april til begyndelsen af august 2022. Grafik: Vejdirektoratet.

Fra tirsdag den 19. april til begyndelsen af august 2022 anlægger Vejdirektoratet nye cykelstier på Hadsundvej mellem Mejlby og Hald ved Randers. I anlægsperioden bliver der periodevist spærret ét spor og opsat signalanlæg. Arbejdet vil ske i hverdagene uden for myldretidstrafikken.

Vejdirektoratet anlægger cykelstier mellem Mejlby og Hald ved Randers i perioden fra den 19. april til begyndelsen af august 2022. Grafik: Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet påbegynder arbejdet med at anlægge enkeltrettede cykelstier mellem Mejlby og Hald i Østjylland for at skabe en god og sikker forbindelse for trafikanter, der vælger at hoppe op på cyklen for at tage turen ind til Randers.

I forbindelse med byggeriet af de nye cykelstier er Vejdirektoratet nødt til at spærre ét spor på strækningen for at have nok arbejdsareal til store lastbiler og maskiner.

Information til trafikanterne

På Hadsundvej bliver der periodevist opsat et midlertidigt signalanlæg, som skal dirigere trafikken forbi anlægsarbejdet i tidsrummet mellem kl. 09.00 og 15.00 i hverdagene. Trafikanterne må derfor påregne lidt ekstra rejsetid i den pågældende periode. Arbejdet vil blive udført uden for myldretiden for at genere trafikanterne mindst muligt.

Vejdirektoratet bestræber sig på at være færdige med anlægsarbejdet i begyndelsen af august, så cykelstierne kan stå klar til skolestart.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.  

Kommentarer