Kultur

Vær med til at udvikle Kærsmindeparken

Skoleklasse på tur i Kærsmindeparken. Foto: Randers Kommune.

Ud af byens mange parker har Randers tre bydelsparker, som kommunen vil sætte et særligt fokus på i de næste par år. Den første park, der sker forandringer i, er Kærsmindeparken i Randers NV, som borgere, foreninger og institutioner kan være med til at udvikle.

– Randers har mange grønne rum og byparker. Det er vigtigt for vores trivsel og velvære, at der findes disse oaser til både, ro, fællessskab og rekreativ udfoldelse. Igennem de senere år har vi haft fokus på at udvikle og forskønne flere af vores byparker. Nu er turen også kommet til de mindre bydelsparker, siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i Randers Kommune.

I de sidste par år har området ved Kærsmideparken forandret sig med nye boliger op til parken. Nu er det blevet tid til at parkens nye areal mod vest får en mere naturlig sammenhæng med den eksisterende park. I dag bruges Kærsmindeparkens stier primært til gennemgang, og der slås høslæt på en større del af græsarealet for at øge parkens biodiversitet. En større klippet græsflade danner parkens opholds- og legeareal, der også benyttes til spejdernes årlige Sank Hans-arrangement. Og Randers Discgolf´s træningsbane med frem kurve skaber klippede spor i parkens høje græs om sommeren.

Få indflydelse på parkens udvikling

Randers Kommune vil gerne vide, hvordan du bruger parken i dag? Og om du har gode ideer til forbedringer og nye tiltag i parken? Kultur- og Fritidsafdelingen har i 2023 og 2024 afsat et rammeløb på mellem 50.000 – 75.000 kroner til nye tiltag i Kærsmindeparken. De nye fysiske tiltag skal understøtte byrådets vision for 2030 og kommunens nye politikker for sundhed, fritid, idræt og kultur samt øge biodiversiteten i byens parker.

Du kan deltage i kommunens to dialogmøder, hvis du ønsker indflydelse på udviklingen af Kærsmindeparken. Første møde foregår i parken mandag den 15. maj, kl. 16-18. Her handler det om hvordan parken opleves og bruges i dag. Hvilke kvaliteter og udfordringer har parken? Hvilke ideer er der til forbedringer og nye tiltag?Andet møde foregår på Vestervangsskolen. Det sker torsdag den 8. juni, kl. 16-18. Her drøftes første mødes ideer med henblik på sammen at videreudvikle dem. Ved mødets afslutning laves en fælles prioriteret liste, hvoraf udvalgte tiltag vil blive realiseret i 2023-24.

Har du ikke mulighed for at deltage i møderne, men gerne vil bidrage med dine gode ideer, så kan du udfylde formularen på hjemmesiden www.randers.dk/parkideer

Kommentarer