Hvidsten

Våben tilbage til Hvidsten

De mange våben der blev indleveret sidste år. Arkivfoto

For nøjagtig ét år siden blev der afleveret 25 styks våben til Syd- og Sønderjyllands Politi i forbindelse med en frit lejde-aktion.

Personen som indleverede de mange våben oplyste til politiet, at 6 våben stammer fra en nedkastning over Hvidsten. Bl.a. var der 3 stenguns (maskinpistoler) og en Baretta pistol blandt våbnene, og det er overvejende sandsynligt, at de er nedkastet over Hvidsten.

Den person som afleverede våbnene til politiet har oplyst, at han har fået våbnene fra en gammel modstandsmand. Og det er modstandsmanden, der har forklaret, at de stammer fra Hvidstengruppen.

Hvidsten kro. Arkivfoto

Det pudsige var, at indleveringen skete på 73-året for Hvidstengruppens henrettelse, og netop som en mindehøjtidelighed var i gang på Hvidsten Kro.

Museumsinspektør på Nationalmuseet i København, Jørgen Walseth oplyser til Randers Netavis, at det er meget sandsynligt, at våbnene stammer fra Hvidsten.

– I bund og grund, så ved vi det ikke. Og vi får det heller aldrig nogensinde at vide med sikkerhed understreger museumsinspektøren.

Han fortæller samtidig, at modstandsbevægelsen i Sønderjylland var afhængig af våben, som var kastet ned et andet sted, fordi det sønderjyske område var for tæt på Tyskland, og fordi man frygtede, at hjemmetyskerne i området ville stikke frihedskæmperne, hvis de fik kendskab til dem. Derfor skete der ikke nedkastninger over Sønderjylland.

I begyndelsen af 2018 besluttede Nationalmuseet, at det ikke ville optage våbnene i deres samlinger.

– Proveniensen er stadigvæk noget tvivlsom, og da maskinpistolerne manglede kolben eller bøjlen har vi besluttet ikke at optage dem i samlingen. Jeg har derfor meddelt museet på Hvidsten Kro, at de godt må overtage dem, men at de skal have alle tilladelserne i orden, og at det skal sikres, at våbnene ikke er funktionsdygtige, inden de kan udleveres her fra, oplyser Jørgen Walseth.

Allerede dagen efter, at politiet havde modtaget våbnene, tog kroejer på Hvidsten Kro Søren Fiil Paetch kontakt til sin advokat, Kim Mouritsen i Randers for at skabe en dialog, om muligheden for at få nogle af disse våben til museet i Hvidsten.

Han tog kontakt til politiet i Sønderjylland, men her kunne man ikke afgøre, hvem der evt. har ret til våbnene.

– Udgangspunktet var, at de skulle destrueres, men hvis de havde en historisk værdi, så forelå muligheden for at de kunne overdrages til et museum, siger Kim Mouritsen.

For at der overhovedet var mulighed for at gå ind i en diskussion om de kunne have en historisk værdi, så skulle det anskueliggøres, at våbnene stammer fra Hvidstengruppen.

Derfor blev det nødvendigt at finde tilbage til den person, som indleverede effekterne for at få efterforsket baggrunden.

– Der er meget som taler for, at i hvert fald maskinpistolerne og pistolen har været under Hvidstengruppens vinger, oplyser Kim Mouritsen.

Det har vist sig at det ikke er så enkelt at få våbnene til Hvidsten. Der er en række bureaukratiske regler, som skal være opfyldte:

For det første så skal det sikres, at våbnene ikke er funktionsdygtige, og derefter skal politiet give tilladelse til at de kan udleveres. Samtidig skal der rejses en sag ved det lokale politi, som sender sagen videre rigspolitiet, der skal give den endelige tilladelse.

Imidlertid er der rejst tvivl om, hvorvidt det er Museum Østjylland, eller museet på Hvidsten Kro, som skal have ejerskab til våbnene. Her ligger sagen i øjeblikket, og afventer en afgørelse.

Hvidsten mindelund. Arkivfoto

Flere undrer sig over, at sagen kan trækkes i langdrag. Ikke mindst set i lyset af, at Søren Fiil Paetch i forvejen har våbentilladelse, til de mange våben, som er i kroens besiddelse.

Men ifølge politiet er det ikke våbenloven, som er problemet. Derimod at Nationalmuseet ikke må udlevere våben til et andet museum, der ikke får offentlig støtte.

En løsning på problemet kan blive, at Museum Østjylland bliver ejer af våbnene, som derefter kan udlånes til museet på Hvidsten Kro.

– Alle parter har ytret ønske om, at våbnene skal tilbage til Hvidsten, så under alle omstændigheder ser det ud til at lykkes, selvom vi skal være lidt tålmodige, betoner advokat Kim Mouritsen.

– Det vigtigste for museet på Hvidsten Kro er, at våbnene kommer tilbage til Hvidsten, uanset ejerskabet siger Søren Fiil Paetch, som samtidig oplyser, at våbnene vil indgå blandt de andre effekter på museet.

Kommentarer