Debat og politik

Undervisningsministeren ville tale med eleverne på Tirsdalens Skole

Formand for elevorganisationen Danske Skoleelever, Laura Poulsen (i midten), her flankeret af det lokale folketingsmedlem, Malte Larsen (S) og børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, havde arrangeret besøget på Tirsdalens skole, hvor også seks elever og deres lærer deltog. Foto: Randers Kommune

Danske Skoleelever havde mandag inviteret børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye til møde på Tirsdalens Skole. Han ønskede at tale med eleverne, og det møde skulle foregå på den skole, hvor formanden for elevorganisationen selv havde gået. Seks nuværende elever deltog også i mødet.

Med A-nøglen i hånden og rank ryg var det den tidligere elev på Tirsdalens Skole og nuværende formand for elevorganisationen Danske Skoleelever, Laura Poulsen, der førte børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye rundt på gangene og i Tirsdalens Skoles faglokaler. Både musik, biologi, håndværk og design, skolekøkkenet og fysiklokalet var rammerne for mødet, hvor politikere, lærere og skoleleder måtte holde sig pænt i baggrunden.

– Det var fedt at have børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye, på besøg på min gamle skole i dag. Sammen med nuværende elever fik vi fortalt, hvordan vi ser den gode skoledag og indholdet i undervisningen. Vi kan vildt godt lide, når vi har mulighed for at påvirke indholdet i timerne, siger Laura Poulsen.

Den uformelle tone mellem elever og minister gav grundlag for en åben og ikke mindst ærlig samtale om de emner, der er vigtige for eleverne. Blandt emnerne var undervisningsmiljø, elevrådsarbejde, elevinddragelse og valgfag.

Randers Kommune uddanner undervisningsmiljørepræsentanter

Et af de emner ministeren var særligt interesseret i, var Randers Kommunes indsats for at uddanne undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) sammen med Skolernes Udviklingscenter, Danske Skoleelever og Dansk Center for Undervisningsmiljø. Alle kommunens folkeskoler havde elevrepræsentanter på uddannelsen i uge 46.

– Vi skal generelt lytte mere til dem, der ved mest om elevernes skoledag, og det er eleverne selv. Undervisningstimerne fylder naturligvis meget, men også pauserne og miljøet omkring undervisningen optager eleverne. Det er vigtigt, vi giver dem mulighed for at påvirke det i en indsats som UMR, og det er eleverne på Tirsdalens Skole godt i gang med, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

På Tirsdalens Skole har de nye undervisningsmiljørepræsentanter fokus på at gøre frikvartererne bedre og sjovere for alle elever. De arbejder helt konkret på forskellige tiltag i pauserne blandt andet brætspil, bordtennis, og fysiske aktiviteter alt sammen for at styrke de sociale bånd.

– Der blev talt om mange vigtige emner, det bekræftede mig i, at de indsatser, vi sætter i gang, er både vigtige og væsentlige. Det er fantastisk at høre, at eleverne sætter pris på valgfagene og faktisk føler sig inddraget i deres egen hverdag. Jeg deler ministerens begejstring for undervisningsmiljørepræsentantuddannelsen, som er en indsats, der i den grad styrker elevernes stemme, siger formand for skole- og uddannelsesudvalget, Lise-Lotte Leervad Larsen.

Inddragelse er alfa og omega

Det er når eleverne selv kan være med til at påvirke deres skoleskema og undervisning, at de lærer allermest. Derfor stod valgfag og praktisk/musiske fag højt på dagsordenen, de giver ifølge Laura Poulsen et sjovt afbræk fra den ellers teoretiske skoledag:

– Det er alfa og omega, at vi elever får mulighed for at påvirke den undervisning, vi møder i de resterende fag i skolen. Det kan blandt andet ske ved, at vi er med til at udvælge emner, eller måden vi tilrettelægger undervisningen på. Hvis vi er med til at vælge det til, der optager os, er det meget federe at gå i skole, lyder det fra formanden for Danske Skoleelever, Laura Poulsen.

 

Kommentarer