Over Hornbæk

Uligheden i Randers mellem det rigeste og fattigste sogn er steget 12,5% siden 2010

Fire ud af fem kommuner har oplevet en stigende opdeling mellem rige og fattige områder siden 2010. I otte kommuner er forskellen vokset med over 25 procent. Tre af dem har oplevet en stigning på over 40 procent.

Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Vordingborg er de tre kommuner i landet, hvor forskellen mellem det fattigste sogn og det rigeste sogn er vokset mest i perioden mellem 2010 og 2019.

Hele 46 procent er indkomstforskellen forøget i Rudersdal Kommune, mens det i Lyngby-Taarbæk Kommune og Vordingborg Kommune er henholdsvis 45 og 40 procent. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

”I nogle kommuner er der en voldsom forskel på, hvordan indkomsterne har udviklet sig blandt indbyggerne i de forskellige lokalområder,” siger Sune Caspersen, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som står bag analysen.

Samlet set er forskellene mellem det fattigste og rigeste lokalområde inden for samme kommune vokset i fire ud af fem danske kommuner.

”Forståelsen på tværs af samfundslag bliver mindre, når der er så store skel, som vel at mærke bliver større i disse år. Vi risikerer simpelthen at miste sammenhængskraften,” siger Sune Caspersen.

Kun i 17 kommuner er forskellen på det rigeste og fattigste sogn faldet det seneste årti. Hedensted Kommune har oplevet det største fald med 23 procent, mens forskellene i Skanderborg Kommune er faldet med 12 procent.

Randers

I Randers er der en faktor 1,8 til forskel på gennemsnitsindkomsten i det fattigste og rigeste sogn i Randers kommune. Det er en stigning på 12,5% i forhold til 2010.

Det fattigste sogn i randers er Sankt Andreas Sogn. Her tjener indbyggerne i gennemsnit 192.856 kroner. I det rigeste sogn, Hornbæk Sogn, tjener indbyggerne i gennemsnit 355.770 kroner.

Aarhus topper listen over mest opdelte kommuner i dag

Den største forskel mellem det rigeste og fattigste sogn i hele landet finder man i Aarhus Kommune. Indbyggerne i Risskov er således 3,6 gange rigere end indbyggerne i Gellerup.

”Når man inden for få kilometers afstand kan have så store indkomstforskelle, så viser det os, at det ikke kun er på tværs af land og by, at forskellene er vokset i de senere år, men også mellem boligområder inden for samme kommune. Der kan være en verden til forskel på at vokse op i et villakvarter i Risskov og i et socialt boligbyggeri i Gellerupparken,” siger Sune Caspersen.

Fakta

  • I 77 ud af 94 undersøgte kommuner er forskellen på indkomsterne i det fattigste og det rigeste sogn vokset over det seneste årti. Det svarer til fire ud af fem kommuner.
  • I tre kommuner er der tale om en øget forskel på mere end 40 procent, mens yderligere fem kommuner har oplevet, at forskellen er vokset mere end 25 procent.
  • I Aarhus Kommune har indbyggerne i det rigeste sogn en indkomst, der er 3,6 gange så stor som i det fattigste sogn. Det er den største forskel inden for samme kommune i hele landet. I 2010 var tallet 3,0.
  • Forskellen mellem det rigeste og det fattigste sogn i hele landet er også vokset. I 2010 var den gennemsnitlige disponible indkomst 3,7 gange større i det rigeste sogn end i det fattigste på tværs af landet. I dag er tallet 5,4.

Kommentarer