Debat og politik

Udsatte børn er en risikogruppe

Jane Christensen, byråds- og regionsrådskandidat for Konservative. Arkivfoto

Debatindlæg af Jane Christensen, byråds- og regionsråds-kandidat for Konservative

Som opfølgning på mit læserbrev omkring hjemløshed, tager jeg nu hul på en helt specifik risikogruppe.

Ifølge SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd, er størstedelen af de unge hjemløse og unge i risiko for hjemløshed, børn der for det første har været udsat for svigt. For det andet er det børn med vanskeligheder eller diagnoser. Over 50% har været anbragt uden for hjemmet, enten på institution eller i familiepleje og over 90% har en oprettet sag ved kommunen.

Ikke at vi skal tale anbringelse ned, for der er jo en grund til, at de er anbragt uden for hjemmet, men mere for at forklare, at vi her har med små, udsatte og sårbare skæbner at gøre.

Vi ser en kraftig stigning i børn med diagnoser og omsorgssvigt, børn der er selvskadende og børn i misbrug.

Vi ser også en kraftig stigning på specialundervisningen, som visse dele af byrådet stemmer for besparelser på. Det giver ingen, absolut ingen mening at spare et sted, der tydeligvis har et kraftigt behov for hjælp.

Den gruppe mennesker er vi nødt til at holde op med at se som en udgift, men som en investering. Udgiften på lang sigt bliver så meget større, hvis ikke vi sætter hælene i og kommer i gang med at give disse børn den rigtige hjælp.

Hvis vi investerer nogle år massivt på udsatte børn, vil vi med stor sandsynlighed få nogle velfungerende børn ud i samfundet, som ikke vil ligge økonomisk til last.

Hvorimod, hvis vi ikke gør det og sparer mere end godt er, bl.a. på anbringelse, støtte og specialskoler og undervisning, vil vi komme til at se en stigning på alle parametre af udsattespektret.

Her snakker vi psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling, hjemløshed, bostøtte og unge på overførselsindkomst, som primære udgifter, men også sekundære udgifter, i form at forældre der ikke kan passe deres arbejde eller skal have ekstra hjælp og støtte, måske i form af psykolog eller lign.

Det er bare ikke et billede jeg bryder mig om.

Vi kan som politikere simpelthen ikke vende det blinde øje til og lade disse børn og deres fremtid sejle.

Kommentarer