Samfund

Udbygning af E45 fortsætter: Nu er turen kommet til afkørsel 39 Randers Nord

Illustration: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har taget hul på arbejdet med at udbygge tilslutningsanlægget ved afkørsel 39 Randers Nord på E45 Nordjyske Motorvej. Udbygningen, der skal skabe mere plads og sikre en bedre trafikafvikling, forventes at stå færdig den 12. juli. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Vejdirektoratet er i fuld gang med at udvide E45 flere steder på den lange strækning for at reducere trængselsproblemerne. På E45 Nordjyske Motorvej tog man hul på arbejdet tidligere på året, da man ved Randers begyndte at ombygge det første ud af tre tilslutningsanlæg, som skal skabe mere plads og sikre fremkommeligheden. De tre anlæg vil efter planen være færdigudbygget ved udgangen af 2025.

Forleden tog Vejdirektoratets entreprenør, Kølkær Entreprenør A/S, fat på arbejdet med at ombygge tilslutningsanlægget afkørsel 39 Randers Nord. Arbejdet indebærer, at til- og frakørslerne bliver udvidet og tilpasset til en fremtidig udbygning af motorvejen, to nye signalkryds bliver etableret, som skal være med til at sikre den gode trafikafvikling, og at der bliver etableret en ny samkørselplads øst for motorvejen.

I den forbindelse har det været nødvendigt at spærre for frakørsel 39 Randers N i nordgående retning frem til den 6. juli. Det betyder, at de trafikanter, der normalvis benytter frakørsel 39 Randers N i nordgående retning, i perioden skal benytte frakørsel 38 Purhus.

Fra den 17. juni bliver tilkørslen i samme anlæg spærret i sydgående retning frem til den 12. juli. Ligeledes skal de trafikanter, der normalvis benytter tilkørslen i sydgående retning fra den 17. juni og frem til den 12. juli ud på en omkørselsrute og ligeledes køre mod nord til tilslutningsanlæg afkørsel 38 Purhus og dér køre på E45 i sydgående retning.

I myldretiden kan der derfor opstå kø på grund af afspærringerne, ligesom rejsetiden vil blive forlænget med cirka 10 minutter på grund af den 16 kilometer lange omkørselsrute.

Vejdirektoratet beklager de gener, som arbejdet måtte medføre, hedder det i pressemeddelelsen.

Fakta om udbygningen på E45

Vejdirektoratet udvider motorvej E45 mellem Kolding og Randers flere steder på en i alt 60 kilometer lang strækning for at lette trafikken og de lange køer i myldretiden.

Man kan holde sig opdateret vedrørende  de trafikale gener, mens der bygges på trafikinfo.dk

 

Kommentarer