Debat og politik

Tryghed i praksis!

Af Henrik Leth, Medlem af byrådet, Socialdemokratiet

Foto: Henrik Leth Sygdommen ændrede alt og det gælder nu om at genfinde hverdagen med besøg af hjemmesygeplejerske, hjemmehjælp og genoptræning.

Af Henrik Leth, byrådskandidat

De politiske beslutninger kan mærkes i hverdagen!

På min bopæl, andelsforeningen Fiskergården på Skytten i Helsted, er vi en del seniorer, der lever det gode liv.

De fleste af os har et godt helbred og et aktivt liv.

Når sygdommen rammer

Den gode hverdag kan dog hurtigt blive en helt anden, som det skete, da min gode ven og genbo Ole en nat blev ramt af en blodprop i hjernen.

Turen gik til Skejby, som på sikker vis fik blodproppen stabiliseret. Efter godt en uge skulle Ole udskrives.

Som medlem af byrådet og Omsorgsudvalget, der har kommunens ældre som ansvarsområde, var jeg spændt på, hvordan Oles hjemkomst fra sygehuset blev håndteret.

Hjælpemidler og sygepleje

Det blev desværre hurtigt konstateret, at Ole efter sin udskrivning vil have brug for sygepleje, hjælp og hjælpemidler.

Dagen før udskrivningen var visitationen ud at besøge Oles bolig. Der var i første omgang brug for en rollator og et hjælpestativ til badeværelset.

Plejemæssigt har Ole brug for hjælp til morgenbad og sidst på aftenen en hjemmesygeplejerske til at give medicin og en indsprøjtning.

Dorthe, Oles kone, kan klare at pleje og holde øje med sin mand resten af dagen og om natten.

Ole venter nu på at komme i gang med genoptræningen, der hurtigt blev planlagt og startet op.

Tryghedshotellet

Nu er Ole heldigvis godt gift, men hvis han havde været alene, eller ikke haft en kone med godt helbred, ville kommunens Tryghedshotel have stået til rådighed for Ole i den første svære tid efter udskrivningen.

Den lille historie, fjernt fra byrådssalen, viser som nævnt, hvor hurtigt et liv og en velkendt hverdag pludselig kan få en helt anden drejning. Historien viser også, hvor vigtigt det er, at vi alle sammen kanæ få den fornødne hjælp til at komme bedst muligt videre i livet, når sygdommen rammer.

Som byrådskandidat vil jeg til enhver tid arbejde for et trygt og godt ældreliv, gode uddannelsesmuligheder og en levende natur.  

 

Kommentarer