Samfund

Trivselsmåling i Randers Kommune viser høj tilfredshed

Foto: Randers Kommune

Både svarprocent og generelt trivsel er høj blandt medarbejdere og ledere i Randers Kommune. Det viser den seneste trivselsmåling, som netop er blevet udgivet.

Alle ledere og medarbejdere i Randers Kommune har i november-december 2022 svaret på, hvordan de trives både fysisk og psykisk med at arbejde i Randers Kommune. Den lovpligtige “fysisk og psykisk arbejdspladsvurdering”, APV fik en svarprocent på 88. Samtidig ligger den generelle trivsel højt. 89 procent af medarbejderne og 97 procent af lederne er alt i alt tilfredse med at arbejde i Randers Kommune.

– Jeg er rigtig glad for resultatet og svarprocent. En så høj svarprocent er et udtryk for, at der i organisationen er opbakning og, at man har tillid til undersøgelsen og formålet med den, nemlig hele tiden at have øje for og forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

Høj tilfredshed

I undersøgelsen er tilfredshed målt med gennemsnitsscore på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

  • 4.3 ud af 5 eller 89 procent af medarbejderne er tilfredse med at arbejde på deres arbejdsplads i kommunen.
  • 4.5 ud af 5 eller 97 procent af lederne er tilfredse med at arbejde på deres arbejdsplads. Det gælder for eksempel både i forhold til den enkeltes udviklingsmuligheder, for samarbejdet på arbejdspladsen, samarbejdet med andre arbejdspladser og tilfredshed med den nærmeste leder.

Kommunen scorer højest på fire ting: At medarbejderne oplever, at lederen har tillid til, at de gør et godt stykke arbejde. At medarbejderne fortsat ønsker at være ansat i Randers Kommune. Og for det tredje, at de oplever, at arbejdsopgaverne er meningsfulde.

– Dermed kan jeg tillade mig at konstatere, at langt de fleste medarbejdere og ledere i deres daglige arbejde trives og oplever, at de gør en meningsfuld forskel for borgerne, og at vi har en arbejdskultur båret af stor tillid mellem ledere og medarbejdere, siger Jesper Kaas Schmidt og fortsætter:

– Jeg er ikke i tvivl om, at den høje trivsel skyldes, at vi alle oplever mening og formål med vores arbejde. Det handler simpelthen om et kæmpe engagement i kerneopgaven, at vi først og fremmest er her for borgerne og for at møde dem med tilbud af høj kvalitet og i øjenhøjde med både pårørende og samarbejdspartnere.

Lokale indsatser

Samtidig peger Jesper Kaas Schmidt på, at der også skal sættes ind der, hvor der kan være sprækker i trivslen.

– Derfor arbejder vi på alle lokale arbejdspladser videre med trivselsmålingen, og vi har også fokus på at forebygge krænkende adfærd, arbejdsulykker og at forbedre det fysiske indeklima. Selvom vi har flotte resultater, er jeg fokuseret på, at ingen skal opleve krænkende adfærd, og et tilfælde er et for meget, siger Jesper Kaas Schmidt.

184 medarbejdere (det svarer til 3 procent af medarbejderne) har svaret, at de oplever mobning fra enten en leder (17 procent), en kollega (69 procent), en elev/bruger/borger (21 procent), en pårørende (4 procent) eller andre (3 procent).

506 medarbejdere (8 procent) ud af 8500 ansatte har oplevet at blive udsat for fysisk vold af enten elever, brugere, borgere eller andre, og 9 procent eller 549 medarbejdere har fået trusler om vold.

 

Kommentarer