Drastrup

Trafiksikkerheden får flere steder et løft

Arkivfoto

Randers Byråd har bevilget penge til at forlænge Skovvangsvej i Assentoft, til gadebelysning i Kousted og til tiltag, der skal forbedre trafiksikkerheden omkring flere skoler.

På mødet den 26. februar 2018 har Randers Byråd bevilget godt fem millioner kroner til at forbedre trafiksikkerheden flere steder i kommunen.

I Assentoft har byrådet afsat 3.8 millioner kroner til at forlænge Skovvangsvej, så trafikken kan blive afviklet bedre i bydelen. Vejen vil blive forlænget med cykelsti i begge retninger mod syd, og den får forbindelse til Gl. Grenåvej ved Drastrup for på den måde at lette belastningen på de øvrige veje i området.

Ny gadebelysning og sikre skoleveje

Netop i Drastrup – på Gl Grenåvej og Skolevej omkring busstoppestedet – har byrådet desuden afsat 400.000 kroner til ny gadebelysning, ligesom der er afsat 450.000 kroner til gadebelysning i Kousted nordvest for Randers.

Endelig har byrådet afsat 300.000 kroner til en ny kys-og kør plads ved Munkholmskolen og 400.000 kroner til hævede flader på Vorup Kirkevej for at sænke hastigheden omkring Søndermarksskolen.

Pengene til gadebelysning i Drastrup og til forbedringerne ved Munkholmskolen og Søndermarksskolen kommer fra Randers Kommunes pulje til sikre skoleveje, mens gadebelysningen i Kousted og Skovvangsvej i Assentoft er en del af anlægsbudgettet for 2018.

Kommentarer