Randers By

Træer ryddes for at hjælpe truede sommerfugle i Volk Mølle Bakker

Volk Mølle Bakker ved Assentoft vil i starten af april gennemgå en større forvandling. Medarbejdere fra Natur-afdelingen ved Randers Kommune vil nemlig selektivt rydde flere arealer i området for uønskede træer og vegetation for at tilgodese den urtevegetation, der er livsgrundlag for den sjældne sommerfugl Okkergul Pletvinge, som lever i området

– Når vi er færdige, vil der primært stå enebær, tjørn og enkelte ege tilbage på de arealer, vi har i området. De træer og buske, som skal fjernes, vil snart blive markeret, for så at blive fældet i starten af april, fortæller forstkandidat Ivan Guldager, Randers Kommune.

Randers Kommune har indgået et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Randers Regnskov og to eksperter fra Lepidopterologisk Forening om at hjælpe sommerfuglene i kommunen.

– Sommerfugle er en god indikator for, hvordan det står til med biodiversiteten. Når vi gennemgår et areal for sommerfugle, og især for de lidt mere sjældne sommerfugle, kan vores registreringer fortælle os noget om, hvordan det mere generelt står til med biodiversiteten, fortæller biolog ved Randers Kommune Pia Boisen Hansen.

Naturplejen tilpasses sommerfuglene

For at modvirke tilgroning, er Volk Mølle Bakker i mange år blevet slået, og siden 2009 er arealerne blevet afgræsset af får. Alligevel er det støt og roligt gået tilbage for bestanden af Okkergul Pletvinge – en sjælden og rødlistet sommerfugleart, som Randers Kommune er forpligtet til at gøre alt for at bevare.

– Når der gøres noget godt for sommerfuglene i et område, har det ofte positiv indflydelse på mange andre organismer. I Volk Mølle-projektet hjælper vi blandt andet sommerfuglene ved, at naturplejen ændres, så den tilgodeser sommerfuglene. Det sker blandt andet ved, at vi skifter græsningsdyr fra får til kvæg. Desuden vil der på arealerne langs Essenbækvej, hvor der i dag bliver taget høslæt alene blive taget et slæt hen på sensommeren. Det sker for at sikre, at der er blomster til glæde for sommerfugle og andre insekter hele sommeren, siger Pia Boisen Hansen.

Vær med til at redde en truet sommerfugl

Randers Kommune vil skabe plads til sommerfuglen Okkergul Pletvinge i Volk Mølle Bakker. Du kan støtte projektet og være med til at redde den truede sommerfugl ved at SMS’e “pletvinge” til 1999. Så støtter du med 50 kroner, som går ubeskåret til Randers Kommunes sommerfugleprojekt i Volk Mølle Bakker.

Læs mere om projektet og se hvad du selv kan gøre for sommerfuglene på www.fleresommerfugle.dk

Tag med på vandretur i juni i Volk Mølle Bakker

Til juni har Randers Kommune Natur og Miljø en offentlig vandretur til området. Det sker fredag den 14. juni fra kl. 14-16 – i håb om at solen skinner, og sommerfuglene er fremme.

Turledere er forstkandidat Ivan Guldager og biolog Pia Boisen Hansen, Randers Kommune, som undervejs vil fortælle om sommerfugleprojektet, om biodiversitet og naturpleje.

Mødested er P-pladsen ved Essenbæk Kirkegård, Volkmøllevej, Assentoft Randers SØ.

Medbring godt fodtøj til at gå i bakkerne. Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske til Pia Boisen Hansen på mobil 2544 1699 eller e-mail pih@randers.dk senest den 7. juni

Kommentarer