Randers By

Tradiums nye bestyrelse i arbejdstøjet

Tradiums nye bestyrelse er klar til at trække i arbejdstøjet og vil fortsat prioritere undervisningsmiljøet højt. Pressefoto

Tradium har den 1. maj 2018 udpeget ny bestyrelse, som skal stå i spidsen for erhvervsskolen de næste fire år. Bestyrelsen har konstitueret sig med Søren Sørensen som genvalgt formand.

Søren Sørensen er udpeget af Dansk Industri. Ny næstformand er Ole Christensen, der til daglig er formand i 3F, Randers. Ole Christensen er udpeget til bestyrelsen af LO Randers. Lene Thomsen, der er udpeget af HK Nordjylland, er valgt som medlem af formandsskabet.

Den nyvalgte bestyrelse for Tradium har netop været samlet til et kick-off seminar, hvor bestyrelsen sammen med skolens direktion og chefgruppe tog hul på de næste fire års bestyrelsesperiode.

Kompetent og ambitiøs bestyrelse

Bestyrelsesformand Søren Sørensen er efter kick-off seminaret meget godt tilfreds med sin nye bestyrelse:

– Jeg kan som bestyrelsesformand kun være tilfreds. Jeg var meget glad for den gamle bestyrelse, og var ved udpegning af syv nye bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen spændt på at se det nye hold i arbejde. Og efter kick-off seminaret og ordinært bestyrelsesmøde kan jeg kun sige, at jeg med stor tilfredshed kan konstatere, at det er en yderst kompetent, ambitiøs og engageret nytiltrådt bestyrelse, der nu står i spidsen for Tradium, siger Søren Sørensen.

Søren Sørensen, der har været formand for Tradium de seneste otte år, uddyber:

– Det er meget vigtigt, at bestyrelsen sammen med skolens ledelse kan videreføre de ambitiøse og gode takter, som den tidligere bestyrelse har igangsat omkring modernisering og prioritering af Tradiums undervisningsmiljøer fx. ny tømrerskole og vores nye elevhotel Tradium Talent College. Denne strategiske prioritering af undervisningsmiljøerne er nødvendig i en tid, hvor der såvel uddannelsespolitisk som i erhvervslivet efterspørges endnu flere elever, der har baggrund i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser HHX og HTX) samt de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. Med de kommende års fald i ungdomsårgangene ruster vi os til fortsat at være attraktive både, hvad angår de fysiske undervisningsmiljøer såvel som undervisernes faglige og pædagogiske kompetencer, forklarer Søren Sørensen.

Bestyrelsesformanden ser også en fremtid for sig, hvor samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner bliver stadig vigtigere:

– Kombinationen af færre unge og fortsatte besparelser på uddannelsesområdet, som regeringen gennemfører i disse år med det såkaldte omprioriteringsbidrag på finansloven, betyder, at vi som uddannelsesinstitutioner fortsat skal effektivisere vores drift, men vi bør også samarbejde endnu mere uddannelsesinstitutionerne imellem de kommende år. Dybest set tror jeg, den enkelte elev er mindre optaget af, hvad den enkelte uddannelsesinstitution hedder, men snarere er optaget af, om den pågældende uddannelse kan fås i nærheden af, hvor den unge bor ligesom den unge helt sikkert er optaget af, om man får en god og anvendelig uddannelse. Derfor er samarbejde vejen frem, slutter Søren Sørensen

Kommentarer