Debat og politik

Torben Hansen: Forebyggelse – ny tænkning

Arkivfoto: Torben Hansen

Debatindlæg af Torben Hansen (S), Borgmesterkandidat Randers.

Forebyggelse indenfor sundhed, socialområdet, børneområdet mm. skal være en naturlig del kommunal virksomhed. Derfor lancerer Socialdemokratiet i vores budgetforslag for Randers kommune 2018 en forebyggelsespulje.

En pulje som alle institutioner kan søge af til forebyggende projekter. Det kan eksempelvis være indenfor tandplejen, jobcentret, sundhedscentret, socialområdet eller noget helt femte.

De menneskelige gevinster for borgerne ved forebyggelse er soleklare – og de økonomiske gevinster for kommunen viser sig måske først efter mange år – langt ude over budgetperioden Målet er forstærket forebyggelse – bedre sundhed og liv for borgeren.

Til formålet afsættes 5 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. i 2019. Socialdemokratiets budgetforslag
indeholder også midler til kampen mod overvægt hos børn, samt en halv million kr. til sundere tænder hos udsatte grupper og kontanthjælpsmodtagere.

Sunde tænder er for mange forudsætningen for, at kunne deltage i sociale aktiviteter og komme tættere på
arbejdsmarkedet.. Socialdemokratiet ønsker også at fjerne besparelserne på sundhedsområdet og ønsker at fortsætte ”Tjek dit helbred” i 2019.

Et projekt som vi gerne ser fortsætte i 2020-2021. Socialdemokratiet ønsker også at fjerne besparelsen på forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Vi skal investere i forebyggelse – på det sociale, undervisningsmæssige og sundhedsmæssige område.

Ikke spare. En virksomhed der er i krise skal jo heller ikke starte med at afskedige udviklingsafdelingen. Vi skal have stærkere forebyggelse i Randers kommune.

Kommentarer