Fussingø

Tilskud til badende fra ELRO Fonden

”Julegaven” fra ELRO Fonden kom den 20. december 2018.

Badende i Fussingø sø har fået en julegave fra ELRO Fonden på 100.000 kroner.

Hen over sommeren har man arbejdet med at indhente tilbud på nyttige ting/faciliteter, som kunne være med til at forbedre forholdene på badepladsen ved Fussing Sø. Til gavn for de rigtig mange gæster, som hvert år kommer på stedet – dels for at bade, og dels for at nyde et ophold på stedet. Som noget forholdsvis nyt har vi fået indrettet sauna, og i tilknytning dertil oprettet en afdeling for vinterbadere.

Man skønner, at der årligt kommer ca. 10.000 på badepladsen. Nogle besøger stedet i nogle få minutter – andre slapper mere af og bruger længere tid – f.eks. med ophold ved et af bord-bænkene på land eller på en bænk på badebroen. Andre synes godt om at få tændt ild på bålstedet. Rigtig mange har til tilberedning af lidt mad en grillbakke med. Hver eneste dag året rundt bliver pladsen besøgt af mange interesserede fra nærområdet, men der kommer også gæster fra andre dele af landet.

De væsentligste forbedringer blev klaret for to-tre år siden – nemlig ved udskiftning af badebroen og senere ved nybygning af badehuset.

Nu er der så tilsagn om midler til bl.a. bordbænke sæt, affaldsstativer, bålrist og en ny sauna ovn. Så når foråret kommer, skal vi i gang med udskiftning og etablering.

Kommentarer