Debat og politik

Taskforce skal genstarte handel i Randers Kommune

Borgmester Torben Hansen har netop nedsat en ny taskforce, som skal udtænke og skabe initiativer, der kan øge virksomheders og borgeres opmærksomhed på at bruge lokale leverandører.

En ny taskforce skal skabe ideer og initiativer, som kan genstarte handel, håndværk og industri i Randers. Afsættet er byrådets politiske aftale: Sammen om vores by og vores lokalsamfund”

“Taskforcens formål er at udtænke og skabe initiativer, der kan øge virksomheders og borgeres opmærksomhed på at bruge lokale leverandører, når de skal bruge serviceydelser, handler og når virksomheder handler med hinanden. Samtidig skal vi sikre, at vi udveksler erfaringer og ideer på tværs af sektorer,” siger Torben Hansen, som netop har nedsat taskforcen. Den mødes allerede i maj.

“Coronakrisen vil markant påvirke vores samfund i meget lang tid, og den vil påvirke måden vi agerer på. Forbrugere mister tillid, ledigheden stiger og mange handlende, virksomheder og familier mærker de direkte økonomiske konsekvenser. Det er nu, vi skal tænke nyt, og det har vi afsættet for med byrådets fælles politiske aftale. Og kombinerer vi vores styrker og viden, så er jeg overbevist om, at denne taskforce kan bringe helt nye initiativer på banen, som vil gøre en forskel,” siger Torben Hansen

Fundament i politisk aftale

I den politiske aftale bliver det understreget, at byrådet er enige om, at en levende midtby med restauranter, cafeer og butikker er afgørende både for borgere, turisme og bosætning. Derfor er midlerne til dette både for 2020 og 2021 (i alt fire mio. kr.) sluppet fri fra nu. Midlerne har meget få bindinger og kan både bruges til midlertidige initiaver, digitale platforme, kampagner eller andet, som de forretningsdrivende har behov for.

Samtidig står der også i den politiske aftale, at erhvervsområdet generelt skal understøttes, og der skal være en særlig indsats sammen med Erhverv Randers for at formidle information om støtteordninger, tendenser i samfundet, markedsudviklinger og andre initiativer. Her har Udviklingsudvalget en særlig opgave med at finde midler fra erhvervsudviklingspuljen til at understøtte erhvervslivet i lyset af Coronakrisen.

Arbejdsgruppens medlemmer:

Borgmester Torben Hansen, formand for Udviklingsudvalget, Christian Brøns, formand for Miljø- og teknikudvalget, Frank Nørgaard, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, LO, Erhverv Randers, Randers Cityforening, to kulturrepræsentanter, kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, direktør for Udvikling, Miljø og Teknik, Jens Heslop, samt chef for Erhverv og Bosætning, Alex Weinreich.

Gruppen mødes efter behov og første gang i maj 2020.

Kommentarer