Randers By

Tæt samarbejde mellem skoler og dagtilbud skaber gode resultater i Randers

Førskolegrupper giver de nye elever tryghed og en god start til at begynde i skole. Arkivfoto

Skoler og børnehaver i Sydbyen har et tæt samarbejde om overgangen fra børnehave til skole. Det har skabt gode resultater. Både børn og forældre oplever en mere tryg og sammenhængende overgang fra børnehave til skole.

– Det er fantastisk at se, at vores samarbejde bærer frugt. Resultaterne taler deres eget tydelig sprog. Vi kan klart se en forskel på børnene. De er mere trygge, klar til læring og glade, når de begynder i 0. klasse. Ganske enkelt fordi de har været på skolen før og kender rammerne, fortæller Karen Magrethe Kannegaard-Krogsholt, daglig leder af Kristrup Skoles SFO.

Fra marts til august samler alle børnehaverne i Randers Kommune en gruppe af de ældste børn, som begynder i 0. klasse efter sommerferien, i en førskolegruppe på deres nye skole. Her lærer de skolen at kende samtidig med, at de opbygger en relation til deres nye pædagoger fra skolens SFO.

– Pædagogerne fra skolen, som skal være sammen med børnene i førskolegruppen, kommer selv ud i børnehaverne en måned før, de skal starte i førskolen. Det gør processen langt bedre, fordi pædagogerne så får mulighed for at se, hvordan børnene agerer, når de er i deres vante og trygge omgivelser. Samtidig betyder det, at pædagogerne fra skolen får et indblik i børnehavernes arbejdsgange og strukturer. Denne indsigt gør, at de hurtige kan komme ind på livet af børnene og forstå deres behov, fortæller Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt.

– I vores samarbejder har vi et stort fokus på, at vi bygger bro og skaber sammenhænge, så børnene ikke mærke skiftet som en overgang, men mere som en naturlig sammenhæng mellem børnehave og skole, fortæller Annita Pedersen, institutionsleder for den selvejende Børnehave Tirsdalen.

Forældrene er det tredje ben i samarbejdet

– Vi har brug for forældrene. De er det tredje ben i vores samarbejde mellem skole og børnehave. Forskning viser, at forældrene har den største indflydelse på børnenes trivsel og læring. Derfor arbejder vi så intenst med at inddrage forældrene i børnenes overgange. Hvis forældrene er trygge i overgangen til skolen, så er børnene det alt andet lige også, fortæller Annita Pedersen.

For at blive klogere på forældrenes behov og perspektiver har Kristrup Skole holdt en række fokusgruppeinterview med forældrene i dagtilbud og skoler.

– Forældrene har et grundlæggende og helt forståeligt behov for at have en tæt kontakt med skolerne i forbindelse med deres barns skolestart. Det gør dem trygge, at de på forhånd kender rammerne for skolens dagligdag. Mange af deres spørgsmål er på et helt lavpraktisk og konkret niveau som hvornår børnene skal spise, og om de har nem adgang til toiletterne, fortæller Annita Pedersen.

Det tætte samarbejder mellem skole og dagtilbud betyder, at pædagogerne i børnehaverne har nemmere ved at oplyse, forberede og betrygge forældrene forud for børnenes skolestart.

– I skolen har vi stor succes med at lave mere kvalificerede klassedannelser, fordi vi kender børnene på forhånd og har tæt dialog med deres pædagoger fra børnehaven. Vi kan se, at vi har får langt mere harmoniske og gode børnehaveklasser, fordi vi samarbejder så tæt med børnene, deres pædagoger og forældrene i førskoleforløbet, siger Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt.

Samarbejdet mellem skoler og dagtilbud i Randers Kommune fortsætter efter sommerferien med de nye førskolebørn.

Kommentarer