Stevnstrup

Tæt på målet for nye klub- og omklædningsfaciliteter i Stevnstrup

Læserbrev af Anders Henrik Jensen (V), medl. af byrådet og Louise Høeg (V), formand for Sundheds, Idræts og Kulturudvalget

Mange nye borgere flytter i disse år til Stevnstrup, og det har en positiv afsmitning på den lokale idrætsklub IF Alliancen, hvor de nuværende klubfaciliteter ikke længere rækker. Derfor har en række lokale ildsjæle i flere år arbejdet intenst med at forme en ny omklædnings- og klubfacilitet, der også kan rumme kommende års medlemsstigning. 

I 2018 var IF Alliancen blandt de mange ansøgere til kommunens 19,5 mio. kr. til idrætsfaciliteter i indeværende byrådsperiode, og på anbefaling af Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget bevilligede byrådet 3 mio. kr. af disse til projektet i Stevnstrup.

I mellemtiden er det lykkedes IF Alliancen at fundraise hele 1.780.000 kr. fra fonde, lokale sponsorer, medlemmer og borgere i lokalsamfundet. 

Der har netop været afholdt licitation på projektet, og det samlede beløb ligger godt en halv million kr. over de samlede midler, og det kan have baggrund i de stigende priser på materialer og håndværkere i en ophedet byggesektor. 

Men uanset var det derfor nødvendigt med en tilpasning af projektet, samtidig med at de frivillige kræfter endnu engang skulle ud at søge midler med lys og lygte, for at projektet kunne realiseres.

Derfor er vi glade for, at først Sundheds, -idræts og kulturudvalget og nu byrådet har godkendt en tillægsbevilling på 200.000 til projektet, så foreningen og de mange aktive brugere endelig kan se en mållinje for den ønskede og nødvendige klub- og omklædningsbygning. Det fortjener de frivillige kræfter og mange idrætsudøvere i Stevnstrup.

Kommentarer