Randers By

Sygeplejefaglig direktør med i nyt selskab for kommunikation i sundhedsvæsenet

Marianne Jensen er sygeplejefaglig direktør ved Regionshospitalet Randers. Foto:Regionshospitalet i Randers

Vi behandler bedre, hvis vi kommunikerer bedre. Det er den erfaring, der ligger til grund for stiftelsen af et nyt selskab for kommunikation i sundhedsvæsenet. Regionshospitalet Randers´ sygeplejefaglige direktør Marianne Jensen har påtaget sig en af de syv bestyrelsesposter for at præge udviklingen.

Det første indledende bestyrelsesmøde er lige om hjørnet for et selskab, der vil arbejde for at højne kommunikationen til og med patienterne i det danske sundhedsvæsen. Ved bordet sidder Marianne Jensen, der er sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet i Randers.

– Det her handler om, at vi i det danske sundhedsvæsen ikke er gode nok til at formidle viden, til at kommunikere sammenhængen i et patientforløb og til at forstå betydningen af vores nonverbale kommunikation, siger hun og fortsætter:

– Mange af vores klager handler lige præcis om kommunikationen med patienterne. Både den verbale og den nonverbale, og det vil vi gerne gøre noget ved. Fordi det gør en forskel for patienterne, om vi forstår at lytte til dem og kommunikere med dem på en måde, så de tager vores budskaber og anbefalinger til sig.

Gode erfaringer fra Vejle

I Vejle har de afviklet et projekt, hvor læger og sygeplejersker er blevet undervist i at kommunikere. De har efterfølgende testet, om det gav målbare forandringer af patienternes tilstand (i dette tilfælde var patienterne børn, red.).

– Man kunne ligefrem se, at dem der havde været på kommunikationskursus, de fik informeret børnene og forældrene så meget bedre, at børnenes vejrtrækningsevne blev forbedret. Så man bliver altså bedre til at behandle, hvis man bliver bedre til at kommunikere, fortæller Marianne Jensen.

Inspirere hinanden på tværs

Det nye selskab starter ikke fra nul, for det er hensigten, at selskabet blandt andet skal læne sig op ad et større europæisk selskab for kommunikation i sundhedsvæsenet. Og så handler det ellers om at samle og formidle viden på tværs i det danske sundhedssystem. Marianne Jensen ser frem til det indledende bestyrelsesmøde først i december, hvor retningen for selskabet skal udpeges.

– Vi har selv nogle erfaringer, vi skal dele ud af. Eksempelvis fra et spændende projekt i børneklyngen, hvor læger videofilmede sig selv for bagefter at se, om der var noget i kommunikationen, man kunne gøre anerledes. Og det samme gælder jo de andre hospitaler. Så nu handler det om, at vi i højere grad skal inspirere hinanden på tværs. Det kan det her selskab forhåbentlig være med til at åbne mere op for, siger hun.

Fakta:

Onsdag den 5. oktober 2016 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet.

Selskabet er en videreførelse af Netværket for Kommunikation i Sundhedsvæsenet, som siden 2011 har holdt halvårlige møder om forskning og udvikling indenfor området.

Kommentarer