Svejstrup

Svejstrupvej 99 i Svejstrup sendt på tvangsauktion

Svejstrup: En panthaver har sendt erhvervsejendommen Svejstrupvej 99 i Svejstrup på tvangsauktion.

Ejendommen Svejstrupvej 99 i Svejstrup er en mindre erhvervsejendom beliggende lige nord for Randers med kun cirka 2 km til Motorvej E45.

Ejendommen består af følgende bygninger:

Stålhal fra 2010 opført i stålplader og med ståltag og med et samlet areal på 182 m². Det er på nuværende tidspunkt en uopvarmet hall, hvor der er støbt gulv og med 4 meter mellem stålspærene og med en ca. 4 meter høj port. Der forefindes et utilsluttet kaloriferefyr til olie.

Erhvervsbygning fra 1963 i pudset mur og med eternittag, bestående af ca. 100 m² opvarmet – luft til luft – hal med ca. 2,5 meter port. Resterende areal på 116 m² er indrettet med lidt velfærdslokaler – toilet, omklædningsrum, ikke i brug samt uopvarmet disponibelt rum og depotrum. Dog utilsluttet kalorifereoliefyr.

På ejendommen er tillige dobbelt carport, der ikke er registreret på BBR-ejermeddelelsen. Det vides ikke, om bygningen er opført med nødvendige godkendelser.

Der forefindes på ejendommen desuden en pavillon, som ejer oplyser ikke er en del af pantet.

Ejendommen har bagved den store hal en god aflukket deponeringsplads. Ejendommen er tilsluttet offentlig kloak og modtager vand fra byvandværk.

Ejendommen er udlejet til et interesseforbundet selskab uden kontrakt. Det har ikke været muligt at opnå et klart svar på, om der er betalt indskud, eller om der betales leje. I størstebeløbet er skønsmæssigt medtaget kr. 30.000 vedrørende indskud. Beløbet er skønnet ud fra en oplysning om huslejeforpligtelse i lejers senest offentliggjorte regnskab.

Grunden er på 2.715 m².  Ejendomsværdien er sat til 620.000 kroner, heraf grundværdi 58.600 kroner.

Salgsopstilling kan ses på www.itvang.dk.

Tvangsauktionen afholdes onsdag den 21. december klokken 11:00 ved Retten i Randers.

Kommentarer