Debat og politik

Striden om Krafcenter Korshøj slut – nu er en aftale på plads

Her er det Torben Hansen, der før byrådsmødet den 4. marts fik en snak med nogle af de fremmødte idrætsfolk fra SMIFF09.

Et par kaffemøder på borgmesterens kontor med repræsentanter fra idrætsklubben SMIFF09 og borgerforeningen i Albæk omkring mødebordet, ser nu ud til, at være dét, der skulle til for at begrave uenighederne mellem parterne om fordeling af bevillingskroner og placering af fodboldbaner.

Det er en kommunal bevilling på 5 millioner udviklingskroner og planer om nye fodboldbaner i Harridslev, der i årevis har været stridspunkt i den lokale landsbyklynge nordøst for Randers. I foråret 2019 var fristerne, og givetvis også tålmodigheden, ved at rinde ud, og en skæbnesvanger beslutning om Kraftcenter Korshøj skulle træffes på byrådsmødet den 4. marts.

Her var medlemmer af SMIFF09 og borgere fra Harridslev og omegn mødt op på Rådhustorvet medbringende bannere og kampgejst for at få byrådets opmærksomhed.

Og opmærksomhed fik de, da borgmester Torben Hansen på byrådsmødet i ellevte time kom med et forslag om at udskyde beslutningen, med det formål at forsøge at finde en mindelig løsning mellem parterne i sagen.

Parterne har siden haft dialog med borgmesterens mellemkomst, og der foreligger nu en aftale, som både SMIFF09 og Albæk borgerforening har tiltrådt. På mandag skal byrådet så endelig træffe beslutning på det nye grundlag.

Fra borgmester Torben Hansen lyder det:

– Planen bestyder, at fodboldbanerne i Albæk nedlægges, og at der i stedet laves nye baner nær Korshøjhallen i Harridslev. Til gengæld skal klubhuset i Albæk, som et nyt element i den store kabale, helt eller delvist rives ned, og så skal der etableres et mindre byggeri til omklædning, opbevaring og lignende.

Det har været Albæk borgernes frygt, at hvis fodboldafdelingen flyttede og der ikke kom penge til klubhuset, ville al aktivitetet i den lille landsby forsvinde.

– I den nye plan sikrer vi, at der forsat bliver mulighed for forskellige former for outdoor-aktiviteter på stadion i Albæk, som tildeles en rammebevilling på 1,2 millioner kroner. Bevillingen skal bruges til, at det nuværende klubhus helt eller delvis rives ned, og at der i stedet etableres et byggeri i mindre målestok med kombination af omklædning og opbevaring, lyder det fra Torben Hansen.

I aftalen fremgår det samtidigt, at SMIFF09 tildeles den samlede rammebevilling på 5 millioner kroner til gennemførelse af Kraftcenter Korshøj projektet. Fodboldafdelingen flyttes fra Albæk til Harridslev, hvor SMIFF09 selv beslutter om jord skal lejes eller ejes.

Endelig får SMIFF09 længere tid til at få et endeligt overblik over projektets finansiering, og fristen for fondsansøgninger forlænges til 1.august 2020.

Sagen er på byrådsmødet mandag den 29 april.

 

Kommentarer