Debat og politik

Østjyske voldtægtssager strander i systemet – Claus Kvist Hansen stiller spørgsmål til justitsministren

Claus Kvist Hansen (DF), som er valgt i Randers Syd-kredsen vil stille spørgsmål til justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Psykolog Nina Beck Hansen, adjunkt ved Psykologisk Institut på Syddansk Universitet, er en af forskerne bag en ny undersøgelse som viser, at 60 procent af de voldtægtssager, der anmeldes til Østjyllands Politi, aldrig når længere end til den indledende efterforskningsfase.

Det viser en ny ph.d.-afhandling, hvor forskerne har undersøgt 282 voldtægtssager, som er blevet anmeldt over en treårig periode.

SE VIDEO-INTERVIEW NEDERST I ARTIKLEN

Konklusionen er, at mere end halvdelen af voldtægtsanmeldelserne faldt fra allerede under den indledende efterforskning og under hver femte anmeldelse, eller kun 17,7 procent af sagerne nåede frem til domstolene.

– Der er åbenbart et eller andet ved de her voldtægtssager, som er lidt sårbart, og som gør, at de falder fra, siger psykolog Nina Beck Hansen.

Ifølge forskeren kan en af grundene til, at så få sager kommer videre i retssystemet, være, at det er en voldsom psykisk belastning for ofrene at skulle medvirke til efterforskningen, og derfor vælger de at springe fra.

– De tænker også, at det her med, at jeg skal fortælle om den her oplevelse igen og igen gennem afhøringerne, det er forbundet med et så stort psykisk ubehag, at jeg hellere bare vil glemme det og komme videre med mit liv.

Politiinspektør René Raffo fra Østjyllands Politi siger, at der er sket meget med politiets måde at håndtere voldtægtssager på siden 2010, som er det sidste år, der bliver behandlet i ph.d.-afhandlingen.

– Så sent som sidste år lancerede daværende justitsminister Søren Pind en national kampagne, som sætter fokus på politiets måde at håndtere voldtægtssager på, siger han og forklarer, at man hos Østjyllands Politi også gør meget for at videreuddanne personalet.

Ifølge de nyeste tal fra Rigsadvokaten, er der da også sket en markant stigning i antallet af anmeldelser, sigtelser og domme for voldtægt i perioden fra 2014 til 2016.

På landsplan faldt der i 2014 i alt 49 domme for voldtægt af personer over 12 år. I 2015 steg tallet til 103, mens det i 2016 var 139 domme. Og i løbet af de første syv måneder i år, er der faldet 99 domme.

Og Nina Beck Hansen fra Syddansk Universitet anerkender da også myndighedernes arbejde med at rette op på problemet.

Medlem af Folketinget Claus Kvist Hansen (DF), som er valgt i Randers Syd-kredsen er chokeret over tallet, og har derfor stillet spørgsmål til justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Han vil gerne vide, om justitsministeren er tilfreds med de tilstande, og hvad hans holdning er til, at kun ca. tre sager ud af 282 fører til domfældelse.

– Da jeg læste tallene kunne jeg ikke lade være med at tænke på hvor forfærdeligt det må være, som de kvinder har været udsat for. Det krænker min retsbevidsthed, påpeger Claus Kvist Hansen.

– Der er et eller andet, der er galt. Det kan ikke passe, at der er så mange usikre anmeldelser, at de strander på, at politiet ikke er i stand til at løfte bevisbyrden. Vi skal til bunds i det her, understreger han.

Er Dansk Folkeparti ikke selv skyld i problemet. I vil jo hellere have, at der står politifolk på grænsen og fanger smuglere end at efterforske f.eks. voldtægter i Østjylland?

– Derfor skal vi have uddannet flere politibetjente. Hvis vi trækker betjente tilbage fra grænsen, så afføder det én type problemer, og trækker vi dem væk fra gaden en anden type problemer. Det er også på den baggrund, at der nu er sat militær ind på opgaver, som politiet traditionelt arbejder med. Og det er en god start.

Kan det ikke være et spørgsmål om retssikkerhed? I mange voldtægtssager er det jo påstand mod påstand, og hvis der er tvivl bør manden vel ikke straffes?

– Det er netop det, som skal undersøges. Jeg synes bare at der er noget helt galt med de tal, siger folketingsmanden.

Claus Kvist Hansen forventer svar fra justitsministeren indenfor otte dage.

 

Kommentarer