Randers By

Stor vindmøllepark kan være på vej ved Overgaard

En mulig ny vindmøllepark ved Overgaard vil kunne levere strøm svarende til 127.500 husstandes forbrug. Arkivfoto

Randers Byråd har på mødet den 18. juni godkendt en lokalplan, der gør det muligt at etablere en ny vindmøllepark ved Overgaard. Bliver mulighederne i planen realiseret, vil vindmølleparken kunne levere strøm svarende til 127.500 husstandes forbrug.

En ny lokalplan for en vindmøllepark ved Overgaard er blevet vedtaget af Randers Byråd på mødet den 18. juni 2018.

I forvejen er der opstillet 30 vindmøller med en højde på 100-127 meter i området. Planen giver mulighed for at udskifte disse møller med 30 nye og for at opstille yderligere 16 møller på steder, hvor der ikke tidligere har været opstillet vindmøller. De i alt 46 nye møller kan have en totalhøjde på 150 meter.

Energi til over 100.000 husstande

Bliver planen realiseret, vil vindmølleparken kunne producere cirka 510 millioner kWh om året. Det er 1.5 gange så meget energi som alle eksisterende vindmøller i Randers Kommune producerer tilsammen og svarer til cirka 127.500 husstandes årlige forbrug. Til sammenligning producerer de 30 eksisterende vindmøller i området strøm, der svarer til forbruget i cirka 35.250 husstande

Planen om vindmølleparken med tilhørende miljørapport har været i høring, ligesom der har været holdt borgermøde. I alt har forvaltningen modtaget 19 høringssvar med indsigelser mod projektet.

Med byrådets vedtagelse vil forvaltningen nu offentliggøre de endelige planer. Forvaltningen vil samtidig give en VVM-tilladelse til projektet. Herefter er der 4 ugers klagefrist, hvor det vil være muligt at klage over retlige forhold.

Kommentarer