Randers By

Stor uenighed om renoveringen af Søren Møllers Gades Skole

Cirka sådan har miljø- og teknikudvalget givet grønt lys til at, at facaden ud mod Søren Møllers Gade må se ud - med små altaner til hver lejlighed. Tegning: Randers Kommune

Hvor mange og hvor store altaner må der sættes på facaden af Søren Møllers Gades Skole? Det har miljø- og teknikudvalget netop afgjort. Politisk indblanding var nødvendig, da bygherre og bevaringsudvalg blev uenige, og forvaltningen ikke kunne komme op med et kompromis.

Ombygningen af Søren Møllers Gade Skole er fuld gang. Bygherre har færdiggjort nybyggeriet ved Vognmandsstræde og er i øjeblikket ved at indrette den gamle gymnastiksal til boliger. Men da der blev søgt om byggetilladelse til næste etape: at omdanne den gamle og bevaringsværdige skolebygning langs Søren Møllers Gade til boliger, blev bygherre og bevaringsudvalg uenige.

Upopulære nye tegninger

Uenigheden gik på, hvor meget facaden ud til Søren Møllers Gade måtte ændres. Bygherre kom med nye tegninger, som var noget anderledes end de oprindelige, som bevaringsudvalget var blevet præsenteret for i september 2013, og som var medvirkende til at udvalget anbefalede udarbejdelsen af den nye lokalplan, der blev vedtaget for området i 2014. De nye tegninger rummede andre og mere omfattende ændringer af facaden ud til Søren Møllers Gade, der nu ville blive kendetegnet ved mange og brede altaner, og ikke de få og små som var udgangspunktet.

Bygherres ønske var en større altaner på facaden ud til Søren Møllers Gade.
Bygherres ønske var større altaner på facaden ud til Søren Møllers Gade.

 

Bygherre og bevaringsudvalg mødtes flere gang i starten af 2016, men det lykkedes dem ikke at blive enige. Det lykkedes heller ikke forvaltningen at finde et kompromis, som begge parter kunne gå ind for. Derfor blev sagen sidst i juni forelagt teknik- og miljøudvalget, for at der her kunne træffes en endelig afgørelse om facadens udformning. Her blev det besluttet at give tilladelse til mindre altaner ud mod Søren Møllers Gade – svarende til tegningerne fra 2013. Ind mod gården er det givet grønt lys for større altaner. 

Søren Mølles Gades bevaringsværdige bygning

Lokalplan 610 som Randers Byråd vedtog i 2014, giver mulighed for at etablere maksimalt 42 boliger i ny og eksisterende bebyggelse i den gamle Søren Møllers Gade Skole i Randers bykerne.

Søren Møllers Gades Skole er opført i 1899 og tegnet af den anerkendte lokale arkitekt Jensen Wærum. Både hovedbygning og gymnastiksal er registreret med høj bevaringsværdi.

Søren Møllers Gades Skole er opført i 1899 og tegnet af den anerkendte lokale arkitekt Jensen Wærum. Både hovedbygning og gymnastiksal er registreret med høj bevaringsværdi. Arkivfoto
Søren Møllers Gades Skole er opført i 1899 og tegnet af den anerkendte lokale arkitekt Jensen Wærum. Både hovedbygning og gymnastiksal er registreret med høj bevaringsværdi. Arkivfoto

 

 

Kommentarer