Debat og politik

Stop ydmygelsen af mennesker med handicap

Læserbrev af Rosa Lykke Yde, Medlem af Randers Byråd for SF Randers

Den 18.2 2021 kunne man på forskellige medier læse om, hvordan hvordan 49 kommuner landet over har benyttet massiv overvågning af borgeren, for at dokumentere de behov, borgerne har. Randers Kommune optræder på listen over kommuner, der benytter disse overvågning til at lave observationer af mennesker med handicap. I flere artikler beskrives det hvordan borgerne oplever det som frygteligt grænseoverskridende, og at kommunen sågar må tage stopuret frem, for at dokumentere at borgernes behov er reelle. I SF spørger vi, hvor pokker blev tilliden af?

Formand for socialudvalget i Randers Kommune, Rosa Lykke Yde (SF), har derfor straks stillet spørgsmål til forvaltningen om, i hvilket omfang Randers Kommune har benyttet metoden med overvågning i eget hjem og bedt om en redegørelse for, i hvilke typer sager.

Svaret er forvaltningen blevet bedt om at sætte på næstkommende møde i socialudvalget, så udvalget kan drøfte det.

“Overvågning og stopurs-tyranni er, i min optik, et nyt lavpunkt i vores tillid til borgerne. Vi skal i gensidig dialog og samarbejde, kunne nå frem til hvilken hjælp borgeren har brug for.” siger Rosa Lykke Yde og tilføjer:

“Vi skal simpelthen væk fra, at det er en kamp mod kommunen at få den hjælp man har brug for. Det bør i stedet være et værdigt og måske livslangt samarbejde om at finde frem til de bedste løsninger for borgeren.”

Kommentarer