Randers By

Stadigt færre lejere sættes på gaden i Randers

Lejere der udsættes er stadigt faldende i Randers. Arkivfoto

På trods af, at udviklingen på landsplan sidste år gik den modsatte vej, så falder antallet af udsættelser fortsat i Randers Kommune. I 2017 var der 41 effektive udsættelser i Randers Kommune, hvor antallet i 2016 var 48.

På landsplan er antallet af udsættelser steget med ni procent i 2017. Men i Randers fortsætter udviklingen fra de foregående år med faldende antal udsættelser. Det sker på baggrund af et udvidet samarbejde på tværs af afdelinger i kommunen og med samarbejdspartnere, herunder boligforeningerne. Et arbejde som den boligsociale enhed står i spidsen for at koordinere.

– Det glæder mig at se, at vi fortsat er dygtige til at hjælpe borgerne hurtigt, og arbejder sammen om at hjælpe dem med deres udfordringer, når krisen presser på, så de ikke bliver sat på gaden. Det er tydeligt, at det virker, når der følger en økonomisk prioritering med til at iværksætte initiativer, siger Charlotte Broman Mølbæk, formand for Socialudvalget.

Et af de initiativer er, at der bliver indgået aftaler med borgerne om afdragsordninger på de restancer, de har til deres udlejere. I forbindelse med en fælles indsats mod udsættelsestruede indgik Randers Kommune, RandersBolig og Lejerbo i oktober 2015 en aftale om afdragsordning med kommunal garanti. Denne ordning blev taget i brug 26 gange i 2017 og det ser på nuværende tidspunkt ud til, at den vil blive brugt mindst lige så ofte i 2018.

– Det er glædeligt at indsatsen for at sikre, at så få borgere som muligt bliver sat på gaden i Randers kommune, går i den rigtige retning. Set i lyset af, at udviklingen på landsplan gik i modsatte retning, må vi tro på, at det det er de gode tiltag vi har igangsat, der virker.  Rammen om et godt liv er også at have tryghed i sin bolig, siger Ellen Petersen, formand for Beskæftigelsesudvalget.

Følgende initiativer, som medvirker til at forhindre udsættelser, er iværksat eller styrket inden for det seneste år:

  • Opsøgende arbejde særligt i forhold til borgere med gentagne sager om huslejerestancer med henblik på at sikre, at borgeren ikke fremadrettet kommer i en lignende situation
  • Styrket samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger, herunder især integrationsafdelingen, for at styrke arbejdet med borgere, der i integrationsperioden oplever at få en restancesag
  • Øget anvendelse af aftale om afdragsordning med kommunal garanti
  • Fortsat tæt samarbejde med boligforeningerne, herunder RandersBolig og Lejerbo, samt fogedretten i Randers
  • Brug af fjerdedelsreglen i den sociale boliganvisning. Den betyder, at hver fjerde ledige bolig fra RandersBolig bliver stillet til rådighed for Randers Kommune til brug for den sociale boliganvisning
  • Løbende kontakt til private udlejere for at sikre bedst mulige handlemuligheder i restancesager på private lejemål
  • Aftale med Lejerbo om, at Randers Kommune har fortrinsret til ni torums lejemål i Prinsessegade til brug ved løsning af boligsociale problemer ift. senhjerneskadede borgere

Kommentarer