Helsted

Sprog kan også leges ind i det fri

Børnene har indtaget det udendørs læsehjørne trods det regnfulde vejr.

At lære sprog er ikke nødvendigvis en indendørs aktivitet. Helsted Børnehus har i dag indviet et nyt udendørs sproghjørne, hvor børnene kan lege sproget ind. Det sker som et tiltag for at styrke den sproglige udvikling hos børnene.

Læring i det fri kan være med til at styrke børns sproglige udvikling. Derfor har Helsted Børnehus netop skabt et nyt udendørs sproghjørne. I dag er den røde snor til området blevet klippet, og de første børn er gået på opdagelse i de nye rammer.

“Børnene bruger rigtig meget tid på legepladsen, og derfor tænkte vi, at det var helt oplagt at skabe et udendørs læringsrum, hvor de kan styrke deres sproglige udvikling gennem leg,” fortæller Pernille Sørensen, der er pædagog og fagligt fyrtårn for læreplanstemaet “Kommunikation og sprog”.

Sproghjørnet er et udendørs hjørne på legepladsen, hvor børnene kan læse bøger, lytte til lydbøger eller musik. Hjørnet er udsmykket med rim og alfabetet, der skal gøre børnene nysgerrige og opfordre til leg med sprog, bogstaver og ordlyde.

“Det nyeste forskning på området fremhæver netop betydningen af en tidlig indsats på det sproglige område. Den sproglige udvikling spiller en vigtig rolle for børnene, da den er med til at sikre, at børnene får gode forudsætninger for at klare sig både socialt og kognitivt,” fortæller Pernille Sørensen.

Helsted Børnehus har tilknyttet en talepædagog, der fungerer som deres sparringspartner. Talepædagogen har udstyret børnehuset med sprogligt materiale til hjørnet.

“Legepladsen er det sted, hvor vi har opholdt mest det seneste halvandet år som følge af Corona. Det har gjort os endnu mere bevidste om, hvor vigtigt det er at se uderummet som et læringsrum og ikke blot et opholdssted. Derfor gik vi på jagt på legepladsen og fandt ud af, at vi manglede et sted hvor børnene kunne fordybe sig, finde ro og være i en mere stille aktivitet,” siger Pernille Sørensen.

Kommentarer