Randers By

Sparringsgruppen til udvikling af Randers Midtby er nu i gang

På billedet er både medlemmer af sparringsgruppen og repræsentanter fra Randers Kommune samt rådgiver på udviklingen af midtbyen. Fra venstre Anne Iversen Hansen (midtbykoordinator), Mette Bræmer, Rasmus Cassøe (CFBO - rådgiver), Johanne Ægidiussen, Merethe Østergaard, Anne-Mette Knattrup, Britta Pørksen (leder af Plan), Finn Møller, Jesper Fangel, Dennis Jensen (erhvervs- og udviklingschef) og Jan Scheel (chef for Veje og Trafik)

I foråret satte Randers byråd gang i en indsats for udviklingen af Randers midtby. Og tirsdag 19. juni var første dag i arbejdstøjet for deltagerne i en ny sparringsgruppe, som skal bære indsatsen videre. Gruppen repræsenterer et bredt udsnit af handlende, erhvervsinteresser, institutioner og foreninger, der vil arbejde for at skabe en stærkere midtby, og hvor der er sammenhæng mellem private og kommunale investeringer.

– Midtbyen er en stor del af Randers´ dna, og den her gruppe kommer til at tage nogle vigtige og virkelig spændende diskussioner om, hvor vi er på vej hen. Arbejdet med midtbyen skal sikre, at vi træffer de rigtige beslutninger og foretager investeringer ud fra et helhedsperspektiv, siger borgmester Torben Hansen, som bød velkommen til gruppens første møde.

Arbejdet med midtbyen indeholder både de store visioner og vil også undervejs betyde konkrete prøvehandlinger i byen, hvor borgerne kan opleve at der bliver afprøvet forskellige typer af initiativer. Nogle vil blive permanente, andre vil ikke fungere.

På sit første møde tog gruppen hul på spørgsmål som f. eks., hvordan ændrer byens kvarterer sig? Hvordan får vi engageret byen i en midtbykonference? Og hvordan får vi en fælles fortælling om midtbyen?

For Anne Iversen Hansen, der er Randers Kommunes nye midtbykoordinator, var mødet også en anledning til at fremhæve de mange gode initiativer, som er undervejs i Randers.

– Vi skal blive gode til at fejre hinandens succeser uden at tage æren for hinandens arbejde, lød det.

Som afslutning på mødet besøgte det meste af gruppen den nyindviede legeplads på Slotspladsen. Her kan der allerede nu mærkes en stærkt stigende interesse for de omkringliggende lokaler.

Den interesse mærker citychef i Randers, Mette Bræmer, også.

– Jeg oplever, at der fra de handlendes side er fokus på at tilbyde gode kundeoplevelser, som også rækker ud i byrummene, og som sikrer en sammenhængende værdikæde af oplevelser for alle i midtbyen.

Sparringsgruppens medlemmer:

Mette Bræmer-Jensen, Randers City, Frank Hansen, Erhverv Randers, Finn Møller, Handelsrådet, Peter Westphael, Randers EgnsTeater, Jesper Fangel, Nybolig Erhverv, Anne-Mette Knattrup, Visit Randers, Line Harvej, En-og-en-hel-del, Johanne Ægidiussen, Bistroteket, Henri Amsler, Forum Randers, Birgit Veje, Foreningen for By- og Landskabskultur, Michelle Linde, Ungerådet og Merethe Østergaard, Den Skandinaviske Designhøjskole.

Kommentarer