Assentoft

Spændende dagsorden for Region Midtjylland

Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland. Pressefoto

Nytårshilsen fra Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland.

Når nytårsklokkerne har lydt, er der vagtskifte. Det nyvalgte regionsråd træder til, og jeg er sikker på, at alle 41 medlemmer glæder sig lige så meget som mig til at tage fat på det nye år.

Jeg ser udvikling og vilje til at tænke nyt rigtigt mange steder. Det giver energi. Og den energi bliver der brug for, for der er mange opgaver at tage fat på.

Som nyvalgt formand har jeg et særligt fokus på tre områder.

Det ene er psykiatrien, hvor vi bygger nye og bedre forhold til indlagte patienter, både i Skejby og i Gødstrup. Vi har også gang i flere spændende samarbejder med kommunerne for at få et tættere samarbejde om borgere med psykisk sygdom. Det er godt, for der er brug for at gøre rigtigt meget på psykiatriområdet: Flere senge, mere personale, mindre tvang, bedre samarbejde på tværs. Og fra politisk side er der opmærksomhed på, at der skal flere penge til. Så der er tilført ekstra 25 mio. kr. til psykiatrien i 2018.

Mit fokus ligger naturligvis også på at udvikle det øvrige sundhedsområde. Udvikling er der brug for, så vi giver stadig bedre behandlingstilbud til borgerne på hospitalerne. Det gælder både regionens universitetshospital med de specialiserede tilbud og regionshospitalerne, som løfter de bredere opgaver.

Men også det nære sundhedsområde har brug for udvikling. Her vil jeg meget gerne i tættere samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger. Jeg er sikker på, at vi kan finde nøglen til forbedring for borgerne ved at samarbejde mere på tværs.

Mere demokrati, tak

Det leder over til mit tredje fokuspunkt for 2018: Borgerinddragelse og demokrati. Jeg vil gerne bringe regionen et skridt tættere på borgerne, så regionsrådet oftere er i direkte kontakt med borgerne.

Jeg vil også brede den store indflydelse, der ligger i formandsposten, ud til flere i regionsrådet. Det er en spændende udviklingsopgave, som både regionsråd og borgere gerne skulle blive en del af.

Det kan blive aktuelt på området for kollektiv trafik, for her kommer vi ikke uden om at skulle tænke anderledes, hvis vi skal få pengene til at passe.

Kollektiv trafik er så vigtigt et felt for borgerne, at regionsrådet i 2018 vil tage sig god tid til at drøfte området grundigt.

Vi skal have lagt en plan for, hvor og hvornår busserne skal køre fremover. Og skal det altid være busser? Jeg kender ikke svaret. Men en åben tilgang er også det bedste udgangspunkt, når man vil dialog med borgerne om en vigtig beslutning.

Én ting er sikker: Kedeligt bliver det ikke.

Godt nytår!

Kommentarer