Debat og politik

Socialudvalg sender nye kvalitetsstandarder i høring

Kommunens standarder for den hjælp, der ydes på socialområdet, er netop blevet behandlet i Socialudvalget, som nu har besluttet at sende standarderne i høring.

Der er i alt 15 nye kvalitetsstandarder for socialområdet. Standarderne sætter en ramme for, hvilken service borgere kan få på socialområdet. En standard beskriver hvilke former for hjælp, assistance eller service, der bliver tilbudt inden for et område. Det kan for eksempel være en standard for økonomiske tilskud på børne- og handicapområdet. En standard har afsæt i den lovgivning, der er for området og beskriver i detaljer, hvad hjælpen kan indeholde. Nu er de nye standarder sendt i høring frem til 20. oktober. Høringen ligger på kommunens hjemmeside.

– Jeg vil gerne opfordre alle til at gå ind og få sendt et høringssvar afsted. Vi har sat høringsfristen til den 20. oktober for at give borgerne så lang tid som muligt til at komme med deres svar – fortæller Rosa Lykke Yde, medlem af Socialudvalget.

Den lange høringsfrist er et led i at sikre, at borgerne i Randers Kommune er inddraget mest muligt i beslutningsprocesserne.

Gode drøftelser af standarderne
Revisionen af kvalitetsstandarderne blev drøftet i Socialudvalget den 26. august.

– Vi har haft nogle gode drøftelser, hvor alle er kommet til orde. Nu ser vi frem til at høre de udefrakommende inputs, så vi kan lave så gode kvalitetsstandarder som muligt – siger Rosa Lykke Yde.

På mødet diskuterede udvalget også strategier for at gøre standarderne lettere at forstå:

– Det har været vigtigt for handicapområdet og udsatteområdet, at vi har gjort os bestræbelser for, at alle de berørte brugergrupper kan læse og forstå kvalitetsstandarderne. Det har vi gjort os umage for at efterleve.

Kvalitetsstandarderne på socialområdet drøftes af politikerne i byrådet én gang i hver valgperiode, for at serviceniveauet matcher politikernes prioriteringer. Ud over at være i høring hos borgerne, er kvalitetsstandarderne i høring i Udsatterådet og Handicaprådet.

Borgere kan indsende deres høringsvar via hjemmesiden: www.randers.dk og der er i alt 15 nye kvalitetsstandarder for socialområdet. Standarderne sætter en ramme for, hvilken service borgere kan få på socialområdet. En standard beskriver hvilke former for hjælp, assistance eller service, der bliver tilbudt inden for et område. Det kan for eksempel være en standard for økonomiske tilskud på børne- og handicapområdet. En standard har afsæt i den lovgivning, der er for området og beskriver i detaljer, hvad hjælpen kan indeholde. Nu er de nye standarder sendt i høring frem til 20. oktober. Høringen ligger på kommunens hjemmeside.

– Jeg vil gerne opfordre alle til at gå ind og få sendt et høringssvar afsted. Vi har sat høringsfristen til den 20. oktober for at give borgerne så lang tid som muligt til at komme med deres svar – fortæller Rosa Lykke Yde, medlem af Socialudvalget.

Den lange høringsfrist er et led i at sikre, at borgerne i Randers Kommune er inddraget mest muligt i beslutningsprocesserne.

Gode drøftelser af standarderne
Revisionen af kvalitetsstandarderne blev drøftet i Socialudvalget den 26. august.

“Vi har haft nogle gode drøftelser, hvor alle er kommet til orde. Nu ser vi frem til at høre de udefrakommende inputs, så vi kan lave så gode kvalitetsstandarder som muligt,” siger Rosa Lykke Yde.

På mødet diskuterede udvalget også strategier for at gøre standarderne lettere at forstå:

– Det har været vigtigt for handicapområdet og udsatteområdet, at vi har gjort os bestræbelser for, at alle de berørte brugergrupper kan læse og forstå kvalitetsstandarderne. Det har vi gjort os umage for at efterleve.

Kvalitetsstandarderne på socialområdet drøftes af politikerne i byrådet én gang i hver valgperiode, for at serviceniveauet matcher politikernes prioriteringer. Ud over at være i høring hos borgerne, er kvalitetsstandarderne i høring i Udsatterådet og Handicaprådet.

Borgere kan indsende deres høringsvar via hjemmesiden: www.randers.dk

Kommentarer